Pomiary I:MGC IV - pomiary

Zestawienie funkcji pomiarów, dostępnych w aktualnej wersji, można znaleźć na rysunku obok. Aktualnie dostępne są funkcje pomiaru:

 

 • odległości “po punktach” oraz długości wskazanego elementu
 • odległości łącznej “po punktach” (długość ścieżki)
 • kąta po punktach oraz kąta pomiędzy wskazanymi odcinkami
 • pomiar pola powierzchni “po punktach” oraz wskazanego obiektu (powierzchniowego)
 • pomiar elementu (wszystko, co da się zmierzyć)
 • informacje i składnikach obiektu (statystyka obiektu)
 • pomiar objętości modelu TIN (względem najniższego punktu modelu)

 

 

 

001. Pomiar odległości

Aby zmierzyć odległość pomiędzy punktami, należy:

 

 • z palety „pomiary i obliczenia” uruchomić funkcję „pomiar odległości”
 • wstawić początkowy punkt kontrolny (można zahaczyć go do elementu rysunku)
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt kontrolny,
 • przesunąć kursor do drugiego punktu (program będzie wyświetlał pomocniczą linię z aktualną odległością)
 • wstawić i zatwierdzić (j.w.) końcowy punkt kontrolny (można zahaczyć go do elementu rysunku),
 • po wskazaniu drugiego punktu, program wyświetli okno z wynikiem pomiaru.

 

Uwaga: Aby zmierzyć kolejną odległość, należy zamknąć okno z wynikiem pomiaru.

 

 

002. Pomiar kąta

Aby zmierzyć kąt pomiędzy punktami, należy wskazać kolejno punkty: lewy, centralny i prawy:

 • z palety „pomiary i obliczenia” uruchomić funkcję „pomiar kąta”
 • wstawić punkty Lewy:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt kontrolny,
 • w taki sam sposób wskazać punkty Centralny oraz Prawy,
 • po wskazaniu ostatniego punktu, program wyświetli okno z wynikiem pomiaru.

 

 

003. Pomiar pola powierzchni

Funkcja ta umożliwia pomiar pola powierzchni wieloboku zdefiniowanego wskazanymi punktami. Aby zmierzyć pole powierzchni należy:

 • z palety “pomiary i obliczenia” wybrać funkcję “pomiar pola powierzchni wieloboku”
 • wstawiać kolejne punkty kontrolne w wierzchołkach wieloboku
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt wieloboku, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce,
 • po wskazaniu ostatniego punktu, należy zakończyć definiowanie wieloboku, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy.