Funkcja ta,MGV IV - przenumerowanie pikiet 1 umożliwia przenumerowanie pikiet, które znajdują się na rysunku. Funkcja posiada zestaw opcji, które umożliwiają między innymi przenumerowanie pikiet na aktualnej warstwie lub na wszystkich warstwach, od ustawionego numeru, z uwzględnieniem numerów pikiet w podłączonych plikach.
Od wersji '”2.052″,  funkcja generuje raport z przenumerowania pikiet.

 

Opcje przenumerowania:

 

MGV IV - przenumerowanie pikiet 2

Opcja 1 – „na wszystkich warstwach”

Jeżeli jest włączona, to przenumerowane zostaną pikiety znajdujące się na wszystkich warstwach. Jeżeli zostanie wyłączona, to przenumerowane zostaną pikiety znajdujące się tylko na warstwie, która jest aktywna.

 

Opcja 2 – „również te, z prefix’em”

Jeżeli jest włączona, to przenumerowane zostaną również te pikiety, których identyfikator (numer) zawiera litery, np. „Ps1000”, „S200” itp. Wyłączenie opcji spowoduje ominięcie takich pikiet.

 

Opcja 3 – „z uwzględnieniem pikiet w podłączonych plikach”

Jeżeli do rysunku są podłączone są pliki pikiet a pikiet z tych plików nie ma na rysunku, to włączenie tej opcji, spowoduje, że program „ominie” numery pikiet, które znajdzie w podłączonych plikach.

 

Opcja 4 – „od ustawionego numeru”

Jeżeli użytkownik ustawi numer pierwszej pikiety przy pomocy funkcji „ustawienie numeru pikiety” z palety narzędziowej „arkusz mapy”  i włączy tą opcję, to pierwsza przenumerowana pikieta dostanie ustawiony numer.

 

 

 

 

Przenumerowanie:

 

Aby wykonać przenumerowanie pikiet, należy:

  • uruchomić funkcję,
  • ustawić opcje przenumerowania
  • zatwierdzić przenumerowanie (schemat powyżej).

 

 

Uwaga: przenumerowywane są również pikiety leżące na wyłączonych warstwach