A. Punkt kontrolny

 

Punkt kontrolny, to zaznaczone krzyżykiem miejsce wstawienia elementu rysunku. Sposób wstawiania punktu kontrolnego zależy od trybu pracy programu. Punkt kontrolny może być wstawiany niezależnie od istniejących elementów rysunku lub zaczepiony („dosnapowany„) do elementu lub jego węzła konstrukcyjnego. W lewym górnym rogu ekranu wyświetlane są współrzędne płaskie oraz rzędna wysokości  (lub ustawiona przez użytkownika wysokość, na której kreślone są obiekty) punktu kontrolnego. Element, do którego został przyczepiony punkt kontrolny jest „podświetlany”, to znaczy zmienia kolor oraz grubość. Wyświetlane są również węzły konstrukcyjne zaznaczonego elementu. Przyciągnięcie punktu kontrolnego do elementy rysunku może być dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem, zależnym od rodzaju elementu, do którego punkt kontrolny został przyciągnięty.

 

MGC II - punkt kontrolny 1

 

Uwaga: Szczegółowe informacje o trybach pracy i sposobach i zmiany można znaleźć w rozdziale „Opcje i ustawienia” podrozdział „Punkt kontrolny”