001. Kiedy program będzie gotowy?

To pytanie padło w 2015 roku i jest już nieaktualne,  ponieważ oficjalna premiera wersji komercyjnej  “V1” miała miejsce w czerwcu 2016, a od września 2019 dystrybuowana jest wersja 2.0. Szczegółowe informacje na stronie “stan prac nad programem”).

_

002. Czy MGC jest lepszy od MicroStation z popularną nakładką?

To pytanie poprawiło nam wszystkim humor! Świadomość, że ktoś wpadł na pomysł takiego porównania jest budująca, ale prawda jest taka, że MicroGeoCAD jest od wspomnianego zestawu co najmniej 15.924 (co łatwo policzyć) razy gorszy. Ale to “15.924” to aktualnie jego największa zaleta! No i obiecuję w imieniu swoim i współpracowników, że będziemy za wymienioną w pytaniu konkurencją gonić z całych sił!  Nigdy ich nie prześcigniemy ani nawet nie dogonimy ale  chcielibyśmy, żeby kolejna wersja była tylko 6.635 raza gorsza 🙂

_

003. Czy program tworzy mapę obiektową?

Wyłącznie! Obiekt jest podstawowym składnikiem rysunku mapy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie z definicjami pojęć używanych w programie. Obiekt może składać się z jednego elementu (np. pojedyncza linia lub znak umowny składający się z jednego elementu jak np. SUSM01_04 – słup).

_

004. Czy program można zobaczyć i czy jest wersja testowa?

Program można zobaczyć na czwartkowych, darmowych, internetowych spotkaniach albo na pokazach, które organizowane są na zamówienie. Program można również dostać bezpłatnie do testów na 14 dni.

_

005. Czy program ma coś wspólnego z aplikacją o takiej samej nazwie z 1997 roku?

Jeżeli chodzi o pomysł, autora, język programowania i  przeznaczenie, to tak ale poza tym to zupełnie nowy produkt, wielokrotnie szybszy, wydajniejszy i lepiej wyposażony, z wygodniejszym interfejsem i mnóstwem udogodnień. To miłe, że Pan pamiętał 🙂

_

006. Jakie pliki obsługuje program?

Program zapisuje informacje w swoim własnym (natywnym) formacie, w plikach z rozszerzeniem “mgr”. Oprócz tego program potrafi importować i eksportować pliki map w formacie “dxf”,  “dwg” oraz”gml”. Na potrzeby wymiany informacji z programami Bentley Systems, opracowana została odmiana formatu “xml” oraz specjalna aplikacja w Visual Basic for Application. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale “wymiana informacji”, instrukcji obsługi.

_

007. Czy program czyta pliki dxf?

Program importuje oraz eksportuje pliki map zapisane w formacie dxf.  Różnica pomiędzy czytaniem a importem jest bardzo istotna! Podczas importu, obiekty z pliku dxf, są zamieniane na obiekty programu MGC, co oznacza to, że program “wybiera sobie” z pliku dxf, tylko te informacje, które są mu potrzebne do zbudowania obiektu. Podobnie rzecz się ma z różnicą pomiędzy zapisem a eksportem. Podczas eksportu zapisywany jest minimalny zestaw informacji o eksportowanym obiekcie. Istotne jest również to, że program importuje tylko pliki map, które zbudowane są z niewielkiego zestawu obiektów zdefiniowanych w dokumentacji formatu dxf. Na wszelki wypadek, program sporządza raport dla każdego importowanego pliku dxf i zapisuje w nim informacje o obiektach dxf, których “nie rozumie”. Raport zapisywany jest w folderze importowanego pliku dxf i ma zawsze tą samą nazwę: “raport importu dxf.rap”. Podczas importu bloków (celek), MGC sprawdza, czy nazwa bloku nie zawiera przypadkiem kodu kartograficznego z Rozporządzenia albo instrukcji K1. Jeżeli zawiera, to program wstawia na rysunek obiekt o takim kodzie. Trwają testy procedur do automatycznej konwersji obiektów dxf w obiekty MGC, które dzięki którym można “kreski” z pliku dxf zamienić na obiekty MicroGeoCAD’a, które można będzie zapisać w pliku gml (oczywiście nie da się przekonwertować całego pliku dxf).

_

008. Czy udało się usprawnić procedurę czytania dxf,ów?

Tak. Wprawdzie wymaga ona jeszcze “doszlifowania” ale w stosunku do wersji z kwietnia 2016, poprawa jest zdecydowana! Obok tabelka z wynikami testów szybkości dla pliku 23MB. W przypadku małych plików czas zapisu jest porównywalny z czasem ładowania ale jak widać zapis dużych (dla MGC) plików wymaga jeszcze usprawnienia. Tym niemniej w kategorii szybkość odczytu, zmieściliśmy się “na pudle” 🙂

Aktualizacja: aktualnie MicroGeoCAD potrafi importować i eksportować pliki w formacie “dxf” oraz “dwg”

_

009. Dlaczego opracowanie wymiany w formacie gml, trwa tak długo?

Problemów z wymianą informacji w formacie gml jest kilka, a największy związany jest z tym, że MGC kreśli, wyświetla i obsługuje obiekty, identyfikując je na podstawie kodów kartograficznych zaś w pliku “gml” nie ma takich kodów i trzeba je “poskładać” na podstawie informacji o kategorii klasy, klasie i wartościach atrybutów obiektów. Ponieważ żaden dokument Rozporządzenia nie definiuje takiego związku wprost, to napisanie procedury importu, wymaga sporządzenia wzoru dla każdego obiektu. W dodatku, w przypadku niektórych obiektów, kody kartograficzne nie pokrywają się z kodami GESUT.  Drugi ważny problem, to różnice w budowie “gml’i” z różnych firm, wynikające z interpretacji zapisów Rozporządzenia przez autorów programów, błędów, które powstały podczas konwersji danych i  niechlujstwa autorów rozporządzenia. Trzeci problem, to złożoność modelu, która jest dosyć wysoka, a w przypadku bazy EGiB nawet większa niż złożoność rzeczywistości. Poza tym mamy jeszcze do zrobienia mnóstwo drobnych ale czasochłonnych  prac, jak na przykład zasilenie bibliotek danymi ze schematów aplikacyjnych, napisanie niektórych funkcji od nowa oraz poprawiania błędów w programie. Aktualnie (lipiec 2018) zaawansowanie prac nad funkcjami wymiany szacujemy na 99%.