Raport:MGC IV - funkcje raportowe

MicroGeoCAD posiada funkcję raportowania niektórych pomiarów i obliczeń we wskazanym przez użytkownika pliku tekstowym. Domyślnie jest to plik “Raport z obliczeń.txt” i zapisywany jest w domyślnym folderze map. Wyniki obliczeń mogą być zapisywane do nowego pliku lub dopisywane do istniejącego pliku raportu.

 

 

A. Przygotowanie raportu

Aby założyć nowy lub wskazać istniejący plik raportu, należy:

 

 • otworzyć paletę “Pomiary i obliczenia”,
 • uruchomić funkcję “Założenie nowego lub wskazanie istniejącego pliku raportu” (1),
 • wybrać folder i podać nazwę:
  • nowego pliku, jeżeli plik ma zostać założony,
  • istniejącego pliku, jeżeli ma on być uzupełniany,
 • uruchomić funkcję “Zapisz”, okna “Zapisywanie jako”,
 • w przypadku wskazania istniejącego pliku, odpowiedzieć na pytanie o założenie nowego pliku:
  • wybierając odpowiedź “TAK”, jeżeli ma zostać założony nowy plik,
  • wybierając odpowiedź “NIE”, jeżeli wyniki mają być dopisywane do istniejącego pliku.

 

 

B. Dopisanie ostatniego zadania do raportu

Aby dopisać wyniki ostatniego zadania do raportu, należy

 

 • wykonać zadanie,
 • otworzyć paletę “Pomiary i obliczenia”,
 • uruchomić funkcję “Dopisanie ostatniego zadania do raportu” (2)

 

 

C. Otwarcie pliku raportu w programie “Notatnik”

Ostatnia funkcja związana z raportami (3), to funkcja, która uruchamia program systemu operacyjnego “Notatnik” i otwiera aktualny raport.

 

 

Uwaga: Zadanie można dopisać tylko jeden raz. Kolejne uruchomienie funkcji dopisywania
spowoduje wygenerowanie dźwięku oznaczającego, że operacja nie może być wykonana.
Uwaga: Forma i treść raportu zostały przygotowane na życzenie użytkowników i testerów MGC.
Istnieje możliwość zamówienia innego układu treści raportu