Ładowanie pliku rastrowego:

MicroGeoCAD, obsługuje pliki rastrowe w formatach “tiff”, “jpg” oraz “bmp” z zewnętrznymi plikami  georeferencji w formacie “world-file“. Plik georeferencji musi mieć taką samą nazwę jak plik rastra oraz odpowiednie rozszerzenie: “jgw” dla plików “jpg”,  “tfw” dla plików “tif”  oraz “bpw” dla plików “bmp”. Jeżeli program odnajdzie plik georeferencji, to podłącza raster wykorzystując zapisane w nim informacje a jeżeli nie znajdzie, to przechodzi do podłączenia w trybie interaktywnym (użytkownik wskazuje miejsce wstawienia).

Jeżeli raster jest za duży, to program proponuje przeprowadzenie redukcji rozdzielczość.

 

A. Podłączenie pliku z zewnętrznym plikiem georeferencjiMGC IV - ladowanie rastra

 • otworzyć okno menedżera rastrów (Ctrl + R)
 • uruchomić funkcję “dołączenie rastra (ikonka funkcji na ilustracji obok)
 • wskazać plik i uruchomić funkcję “Otwórz
 • po załadowaniu, nazwa pliku jest wyświetlana w polu “Lista plików rastrowych” ( -> punkt C )

 

 

B. Ładowanie pliku bez georeferencji

 

 • otworzyć okno menedżera rastrów (Ctrl + R)
 • uruchomić funkcję “dołączenie rastra
 • wskazać plik i uruchomić funkcję “Otwórz
 • w oknie “Podłączenie rastrów” wybrać:
  • TAK – aby wstawić raster w trybie interaktywnym
  • NIE – aby zrezygnować z podłączania rastra
 • po wybraniu opcji podłączania rastra należy wskazać miejsce wstawienia:
  • zahaczyć punkt kontrolny pierwszego punktu (rogu):
   1. w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   2. w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • potwierdzić wybrany punkt, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na mapie
  • przesunąć kursor myszy w kierunku drugiego punktu (rozciągnąć ramkę rastra)
  • zahaczyć punkt kontrolny do drugiego punktu:
   1. w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   2. w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • potwierdzić wybrany punkt, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na mapie
 • po załadowaniu, nazwa pliku jest wyświetlana w polu “Lista plików rastrowych” ( -> punkt C )

 

 

C. Zaznaczanie rastrów

Pole “Lista plików rastrowych”, umożliwia:

 • zaznaczenie pliku – pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy na nazwę pliku
 • ustawienie okna mapy nad rastrem – podwójnym szybkim kliknięciem lewym klawiszem myszy na nazwę pliku

MGC IV - przeladowanie rastra

 

 

D. Przeładowanie rastra

Uruchomienie tej funkcji powoduje odłączenie i ponowne podłączenie pliku rastrowego. Plik jest ładowany bez zmiany miejsca wstawienia (z zachowaniem georeferencji), natomiast cofane są wszystkie operacje związane z jego wyglądem (czyszczenie, zmiana kontrastu, rozjaśnianie, podbicie kontrastu krawędzi, wymiana koloru pikseli). Funkcja nie posiada żadnych opcji. Jej  uruchomienie powoduje natychmiastowe przeładowanie pliku.

 

 

 

 

Uwaga: znajdująca się w niezbędniku funkcja "Wpasowanie rysunku w okno", posiada menu kontekstowe (rozwijane prawym 
klawiszem myszy), w którym znajdują się funkcje, umożliwiające ustawienie okna mapy nad rastrami (rys. poniżej).

 

MGC IV - opcje wpasowania