.

B. Automatyczne generowanie relacji
Relacje - funkcje 1PR

Po uruchomieniu funkcji automatycznego generowania relacji, program dla każdego obiektu poszukuje definicji relacji i sprawdza czy istnieje jakiś obiekt, z którym obiekt kontrolowany powinien być powiązany i czy spełnia zdefiniowany warunek połączenia ( -> “D” – definiowanie relacji).  Uwaga: funkcja ta jest automatycznie uruchamiana przed wygenerowaniem pliku “gml”, chyba, że użytkownik wyłączy opcję “weryfikacja relacji podczas eksportu”, która znajduje się w grupie opcji eksportu pliku “gml”.  Uwaga: ponieważ w niektórych przypadkach,  procedura ta musi sprawdzić kombinację “każdy z każdym”, jej wykonanie może zająć sporo czasu.

.

Aby wygenerować relacje, należy:

  • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel”, „Wysunięcie”, z głównego menu),
  • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tworzenie relacji dla wszystkich obiektów”.

.

 

Powiązane tematy: wszystko o relacjach