Definiowanie relacji.

.

D1. Definiowanie relacji – informacje wstępne

Definicje związków pomiędzy obiektami, zapisane są w pliku biblioteki w liniach w formacie CSV. Definicje są przygotowywane przez producenta programu ale jeżeli zajdzie konieczność modyfikacji istniejącej relacji lub zdefiniowania nowej, to można to zrobić narzędziami programu lub edytując plik biblioteki, przy pomocy dowolnego, prostego edytora tekstu (najlepiej programu Notatnik, systemu Windows).

.

Każda linia definicji składa się 7 składników:

 • oznaczenia linii definicji – “D-REL”
 • informacji o bazie danych, do której należą obiekty powiązane relacją  “ges” lub “egib”
 • rodzaj relacji – “simple”
 • nazwa relacji “korytarzPrzesylowy” albo “budynekZElementamiTrwaleZiazanymi”
 • kod kartograficzny obiektu,    którego prowadzi relacja lub fragment kodu, który jednoznacznie identyfikuje grupę obiektów
 • kod kartograficzny obiektu, do którego prowadzi relacja lub fragment kodu, który jednoznacznie identyfikuje grupę obiektów
 • sposób wiązania obiektów
  • automatyczny
   • topologia  –  jeżeli istnieje zależność topologiczna, która pozwala jednoznacznie powiązać obiekty (np. punkt na linii)
   • wewnątrz  – jeżeli obiekt dołączany, znajduje się wewnątrz obiektu, dla którego budowana jest relacja (właz wewnątrz obwodnicy komory)
   • punkt         – gdy oba obiekty mają wspólny punkt konstrukcyjny (np. punkt o znanej wysokości na załamaniu przewodu)
   • grupa         – gdy obiektu należą do tej samej grupy (np. budynek i schody)
  • ręczny
   • wskazanie – gdy nie da się powiązać obiektów automatycznie i trzeba obiekty połączyć wskazując je (np. filar podpierający taras związany z budynkiem)

.

Relacje - biblioteka 1

.

Na przedstawionym, powyżej rysunku numer 2,  zdefiniowana została relacja “korytarzPrzesylowy”, która może powiązać wszystkie obiekty sieci uzbrojenia bazy (“SU*”) z obiektem “SUKP01 – kanał przesyłowy” (“SUKP01”). Ponieważ nie istnieje żadna prosta i jednoznaczna zależność pomiędzy wiązanymi obiektami, to w ostatnim polu, zdefiniowany został “ręczny” sposób wiązania obiektów.

.

.

D2. Definiowanie relacji – definiowanie relacji

Aby zdefiniować relację przy pomocy funkcji MicroGeoCad’a, należy

 • przygotować:
  • nazwę i rodzaj relacji,
  • kody kartograficzne obiektów
  • wybrać podstawę powiązania obiektów,
 • wysunąć panel boczny,
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „definiowanie relacji pomiędzy wskazanymi obiektami”
 • do odpowiednich pól okna definicji, wprowadzić:
  • opis (nazwę)
  • podstawę powiązania
  • typ relacji
 • zatwierdzić wprowadzone dane (klawisz ok),
 • wskazać obiekt z którego prowadzi relacja:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • w identyczny sposób wskazać obiekt do którego prowadzi relacja (przeciągając strzałkę relacji)

.

Informacja: sposób definiowania relacji został przedstawiony w filmie “definiowanie relacji“:

.

Powiązane tematy:   lista relacji obiektuzestaw funkcji okna listy relacji , wszystko o relacjach