Lista relacji wskazanego obiektu.

.

Lista relacji wskazanego obiektu to funkcja, dzięki której można sprawdzić, z którymi obiektami powiązany jest wskazany obiekt. Funkcja wyświetla listę relacji prowadzących ze wskazanego obiektu i do wskazanego obiektu oraz udostępnia zestaw funkcji, które  umożliwiają: zlokalizowanie powiązanego obiektu, wyświetlenie metki oraz zlokalizowanie obiektu na liście obiektów mapy.  Definicje relacji są zapisane w pliku biblioteki. Użytkownik ma do dyspozycji zestaw narzędzi do definiowania/aktualizacji relacji.

.

Lista relacji - 1M

.

Aby sprawdzić relacje obiektu, należy:

.

  • uruchomić funkcję
  • wskazać obiekt, zahaczając do niego (snapując) punkt kontrolny:
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

.

Jeżeli obiekt jest powiązany relacjami z innymi obiektami, to program zaznaczy obiekt i wyświetli listę relacji (rys. poniżej).

Lista relacji - okienko A

.

.

Lista relacji posiada zestaw fukcji, które  umożliwiają: zlokalizowanie powiązanego obiektu, wyświetlenie metki oraz zlokalizowanie obiektu na liście obiektów mapy. Na rysunku poniżej, zaznaczony został obiekt EGBS10 – schody, związany ze wskazanym wcześniej budynkiem.

Lista relacji - okienko B