C. Ręczne wiązanie obiektów relacjami

.
Relacje - funkcje 1PR

Istnieją obiekty, dla których nie da się zdefiniować prostej i jednoznacznej zależności, która pozwoliła by automatycznie połączyć je relacją. Przykładem takiej pary obiektów są budynek i filar podpierający taras przy budynku. Podpora taka powinna być związana z budynkiem a ponieważ zależność, która ją z nim wiąże jest skomplikowana (podpora -> taras-> budynek), to skuteczniejszą metodą utworzenia relacji jest wskazanie obiektów i uruchomienie funkcji.  Obiekty takie posiadają definicję relacji, ale aby je należy połączyć należy je wskazać.

.

Aby powiązać obiekty relacją, należy:

  • upewnić się, że relacja pomiędzy wiązanymi obiektami jest zdefiniowana
  • wysunąć panel boczny,
  • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tworzenie relacji dla wskazanych obiektów”
  • trzymając wciśnięte klawisze Ctrl + Shift, wskazać łączone obiekty:
    • w trybie PRO klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić tworzenie relacji, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
  • przy pomocy funkcji lista relacji lub relacje z/do sprawdzić poprawność relacji  .

.

Powiązane tematy: wszystko o relacjach

.

Informacja: Sposób ręcznego łączenia obiektów relacjami, został przedstawiony na filmie "związki pomiędzy obiektami".