Rozbicie obiektu na elementy:mgc-iii-paleta-modyfikacji-obiektowanie

Obiekty mapy MicroGeoCAD’a, składają się z elementów (punktów, linii, łuków, okręgów itd.). Funkcja “rozbicie obiektu na elementy” pozwala na rozbicie obiektu na elementy.

 

A. Rozbicie obiektu:

Aby rozbić obiekt na elementy należy:

 

  • z palety „modyfikacje” na panelu bocznym uruchomić funkcję „rozbicie obiektu na elementy”,
  • zahaczyć (dosnapować) punkt kontrolny obiektu,

    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór węzła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
  • potwierdzić pojawiające się na ekranie pytanie o to, czy na pewno zaznaczony obiekt ma zostać rozbity („Tak”).

 

Uwaga: Podczas rozbijania obiektu usuwana jest jego metka, dlatego obiekty, które posiadają metkę są chronione przed rozbiciem. 
Aby rozbić obiekt, który posiada metkę, należy wyłączyć  opcję "ochrona obiektów posiadających metkę" albo najpierw z palety „metki” 
na panelu bocznym uruchomić funkcję „usuwanie metki obiektu” i usunąć metkę obiektu.