Rzeźba terenu:

.

001.  Wstawianie punktu o określonej wysokości na pikietę MGC IV - Rzezba terenu 04-2021 - rząd 1A

002. Wstawianie punktu o określonej wysokości naturalnego

003. Wstawianie punktu o określonej wysokości sztucznego

004. Kreślenie warstwicy (SC – zmiana rodzaju warstiwcy)

005. Interpolacja warstwic – metoda siatki kwadratów

006. Interpolacja warstwic – metoda siatki trójkątów – ręczne definiowanie siatki

007. Interpolacja warstwic – metoda siatki trójkątów – automatyczne definiowanie siatki w zadanym obszarze

008.  Interpolacja warstwic – metoda siatki trójkątów – ręczne definiowanie siatki dla całego obszaru opracowania

.

009.  Wstawianie punktu o określonej wysokości, na pikiety obiektu MGC IV - Rzezba terenu 04-2021 - rząd 2B

010. Tworzenie pikiet na podstawie zestawu “kropka + tekst”

011. Ustawienie rzędnej kreślenia

012. Opisywanie warstwicy

013. Opisywanie warstwic, wzdłuż wskazanej linii

014. Podniesienie do 3D (wyinterpolowanie rzędnych węzłów konstrukcyjnych obiektów)

015. Definiowanie obszarów wyłączonych z interpolacji (tylko dla siatki trójkątów)

016. Autotriangulacja (SC – zmiana opcji wizualizacji siatki)