Schody:  MGC IV - same schody 05-2021

Funkcja ta, umożliwia narysowanie schodów jednobiegowych oraz schodów ze spocznikami. Funkcja związana jest z obiektami bazy EGiB i jeżeli któryś z punktów węzłowych schodów dotyka budynku, to funkcja automatycznie tworzy odpowiednią relację.

 

A. Kreślenie schodów prostych.

Aby narysować schody proste (jednobiegowe), należy:

  • uruchomić funkcję „schody proste”,
  • narysować obwodnicę schodów,
  • przy pomocy funkcji SC ustawić kierunek biegu schodów
  • zakończyć kreślenie, klikając prawym klawiszem myszy

 

B. Kreślenie schodów złożonych.

Kreślenie schodów złożonych z kliku odcinków (wielobiegowych), jest nieco bardziej skomplikowane. Kreślenie należy rozpocząć od punktów linii bocznej (dowolnej) schodów a po jej wykreśleniu, poinformować procedurę, że kolejne punkty, będą należeć do „drugiej strony”.  Schody można kreślić zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

  • uruchomić funkcję „schody”
  • wykreślić linię bocznej schodów (na rysunku poniżej mogą to być to punkty 3,4,5 i 6)
  • po narysowaniu linii bocznej (po wstawieniu punktu 6 na przykładowym rysunku), należy użyć funkcji Scroll-Control, aby przejść do kreślenia „drugiej strony”
  • wykreślić drugą linię boczną schodów (na rysunku poniżej mogą to być to punkty 7,8,1,2)
  • podczas kreślenia „linii powrotnej”, program będzie wyświetlał krótkie odcinki, ilustrujące bieg schodów,
  • kreślenie należy zakończyć klikając prawym klawiszem myszy.

 

schody wielo 1