Skarpa nieumocniona / Skarpa umocniona:mgc-iii-budowle-skarpy

Funkcja ta, to automat kreślarski, służący do szybkiego kreślenia skarp. Skarpa jest obiektem o geometrii “powierzchnia” a jej kreślenie polega na wskazaniu kolejnych punktów, najpierw górnej a później dolnej krawędzi.

 

A. Kreślenie skarp.

Aby narysować skarpę należy:

 

  • uruchomić funkcję “Skarpa nieumocniona” bądź “Skarpa umocniona”,
  • wybrać punkt, który będzie pierwszym punktem skarpy górnej krawędzi,
  • wstawić (i potwierdzić wstawienie) punkt kontrolny na pierwszym punkcie górnej krawędzi,
  • wskazać (potwierdzając wstawienie) kolejne punkty, aż do ostatniego punktu górnej krawędzi,
  • przy pomocy ScrollControl (lub klawiszy F2/F3) przełączyć procedurę w tryb kreślenia dolnej krawędzi,
  • wskazać (potwierdzając wstawienie) kolejne punkty, aż do ostatniego punktu dolnej krawędzi,
  • przy pomocy ScrollControl (lub klawiszy F2/F3) skorygować gęstość wypełnienia,
  • zakończyć kreślenie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy.

 

Uwaga: podczas kreślenia skarpy można "cofnąć" wstawienie kolejnego punktu, przy pomocy klawisza Esc lub kombinacji klawiszy Ctrl+Z 
(pod warunkiem, że włączona jest opcja "działanie funkcji Ctrl+Z podczas kreślenia obiektu", która znajduje się w grupie "Opcje pracy" 
okna opcji i ustawień programu).