MicroGeoCAD w wersji 1.0 pozwala na przyporządkowanie klawiszom F7 – F12, dowolnej funkcji, z palet narzędziowych. Posiadacze zaawansowanych myszek mogą – przy pomocy oprogramowania myszki – „przyczepić” te funkcje do klawiszy myszki.

 

A. Definiowanie funkcji klawisza funkcyjnego.

Aby powiązać klawisz funkcyjny klawiatury komputera z funkcją MicroGeoCAD’a, należy:

 

  • otworzyć okno opcji i ustawień (ctrl+Q),
  • na liście grup opcji, odnaleźć i zaznaczyć grupę „Paleta podręczna i palety użytkownika”,
  • włączyć opcję klawisza, do którego ma zostać dołączona funkcja (F7, F8, F9, F10, F11 lub F12),
  • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc),
  • uruchomić funkcję, która ma być związana z klawiszem,
  • wyłączyć funkcję (prawy klawisz myszy – Reset),
  • sprawdzić, czy funkcja została podłączona (uruchamiając ją przy pomocy klawisza funkcyjnego lub sprawdzając ustawienie w oknie opcji i ustawień).

 

 

MGC IV - klawisze funkcyjne 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieco nieaktualny schemat łączenia funkcji z klawiszami funkcyjnymi (na rysunku jest F9..F12, a do dyspozycji są też klawisze F7 i F8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: przyporządkowanie funkcji jest automatycznie zapamiętywane w pliku ustawień.
Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych, kasuje zapamiętane funkcje.