Szybkie ładowanie pikiet:

MGC - ladowanie pikiet - ikona

Funkcja ta służy do ładowania tekstowych zbiorów współrzędnych. Punkty ładowane są na aktywną warstwę w aktualnie wybranym kolorze. Nazwa zbioru pikiet jest wysyłana do menedżera i pojawia się na liście załadowanych plików.

A. Ładowanie pikiet

Aby załadować pikiet, należy:

  • wysunąć panel boczny (klawisz TAB),
  • otworzyć paletę narzędziową „Arkusz mapy”,
  • uruchomić funkcję „Ładowanie pikiet”,
  • w oknie wyboru pliku wskazać plik z pikietami,
  • uruchomić funkcję „Otwórz”.

Tematy powiązane:  menedżer pikiet,   zamiana pikiet na tekst i kropkę,    opisywanie współrzędnymi 2D,    kodeks menedżera pikiet.