Transformacja:mgc-iii-transformacja-mapy-1

Funkcja ta służy do transformacji współrzędnych między układami 1965, 1992 i 2000.

 

A. Transformacja mapy w układzie 1965 do układu 2000.

Aby dokonać transformacji mapy należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień programu (skrót Ctrl+Q),
 • w grupie opcji „transformacja i przeskalowanie” wybrać:
  • układ pierwotny,
  • układ wtórny,
  • jeśli pole „typ transformacji” będzie aktywne to również określić typ transformacji,
  • ewentualnie zmienić ustawienia opcji zaznaczania i przenoszenia obiektów wymagających uwagi.

 

mgc-iii-transformacja-listy-b

 

 

 

 

 

 

 

 • zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc),
 • wysunąć panel boczny (klawisz TAB),
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „Transformacja mapy”,
 • na ekranie pojawi się ostrzeżenie:

mgc-iii-transformacja-ostrzezenie-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 • chcąc wykonać transformację należy wybrać „Tak”.

 

Uwaga: program posiada listę obiektów, które po transformacji powinny być skontrolowane przez użytkownika. 
Jeżeli w oknie opcji i ustawień, w grupie "Transformacja i przeskalowanie" włączona jest opcja "przenoszenie obiektów wymagających uwagi", 
to są one przenoszone na nową warstwę. Jeżeli włączona jest opcja "zmiana koloru obiektów wymagających uwagi", to podczas transformacji 
ich kolor zmieniany jest na kolor numer 7 (czerwony).