A. Tryby pracy – podstawowe informacje

Program MicroGeoCAD może pracować w jednym z dwóch trybów oznaczanych skrótami: PRO i CAD. Najważniejsza różnica pomiędzy nimi, polega na sposobie, w jaki program reaguje na użycie lewego klawisza myszy. W trybie PRO (włączanym domyślnie po zainstalowaniu programu), przesunięcie myszy z wciśniętym lewym klawiszem powoduje przesunięcie mapy a wciśnięcie rolki myszy powoduje wstawienie punktu kontrolnego. W trybie CAD, przesunięcie myszy z wciśniętą rolką myszy powoduje przesunięcie mapy a klikniecie lewym klawiszem myszy powoduje wstawienie punktu kontrolnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w podrozdziale „Tryby pracy – szczegóły”.

_

B. Zmiana trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy programu, należy:

  1. otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q),
  2. odnaleźć i zaznaczyć grupę opcji „tryby pracy”,
  3. kliknąć w „przełącznik” trybu pracy (rys. obok).

_

Poniżej przełącznika wyświetlane są informacje o najważniejszych opcjach nawigacji i sposobu kreślenia wybranego trybu. Istnieje również „droga na skróty” do grupy opcji „tryby pracy”. W „niezbędniku”, czyli po prawej stronie dolnego paska programu, znajdują się funkcja „tryby pracy” (klawisz z kłódką). Kliknięcie lewym klawiszem myszy na ten klawisz, otwiera okno opcji i ustawień z wybraną grupą funkcji „tryby pracy”.

_

Tabelka 1. Zestaw funkcji, które zależą od trybu pracy

_

Uwaga: Szczegółowe informacje o trybach pracy i sposobach i zmiany można znaleźć w rozdziale „Opcje i ustawienia”, podrozdział „Tryby pracy”.