Ustawienie azymutu kreślenia przez wskazanie odcinka:MGC IV - ustaw az z odcinka 1

Funkcja ta umożliwia ustawienie azymutu kreślenia niektórych obiektów (np. “odcinek o określonej długości” z palety “elementy podstawowe”) poprzez wskazanie odcinka.  Program MicroGeoCad, pracuje w geodezyjnym układzie współrzędnych a azymuty są mierzone w gradach, od osi “X”, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

 

A. Ustawienie azymutu kreślenia:

Aby ustawić azymut, należy:

  • z palety głównej wybrać funkcję:
    • “ustawienie azymutu poprzez wskazanie odcinka”,
  • zahaczyć celownik kursora myszy do odcinka,
  • potwierdzić wybór, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy  w dowolne miejsce na rysunku.

 

 

Uwaga: program wyznacza azymut odcinka względem wskazanego miejsca, czyli Az = punktu zahaczenia ---> przeciwległy punkt odcinka.
Uwaga: wskazywany odcinek, może być składnikiem dowolnego obiektu