Ustawienie aktywnego azymutu:MGC IV - ustaw az 1

Funkcja ta umożliwia ustawienie azymutu kreślenia niektórych obiektów (np. “odcinek o określonej długości” z palety “elementy podstawowe”). Wartość azymutu należy podawać w gradach. Program MicroGeoCad, pracuje w geodezyjnym układzie współrzędnych a azymuty są mierzone w gradach, od osi “X”, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

 

A. Ustawienie aktywnego azymutu:

Aby ustawić azymut, należy:

  • z palety głównej wybrać funkcję:
    • “ustawienie azymutu kreślenia“,
  • w polu edycyjnym na dolnym pasku programu, wprowadzić azymut w gradach,
  • zakończyć prowadzanie klawiszem Enter.

 

 

Uwaga: większość funkcji ustawia azymut kreślenia na 0.0000 (aby zapobiec błędom kreślenia, np. wstawianiu “skręconych” znaków umownych). Obiekty, które są “wrażliwe” na ustawienie azymutu kreślenia:

  • odcinek o określonej długości
  • okrąg o określonym promieniu
  • prostokąt o podanych rozmiarach

 

MGC IV - obiekty z rozmiarami