Usuwanie opisu wykonanego na podstawie metki:mgc-iii-paleta-metki-usuwanie-opisow-z-metki

 

Funkcja pozwala na usunięcie opisu wykonanego na podstawie metki obiektu lub opisu pozostałego po jej usunięciu z obiektu. W przeciwieństwie do funkcji „usunięcie metki” pozwala tylko na usunięcie samego opisu obiektu z rysunku, a nie na usunięcie atrybutów opisowych obiektu. Funkcja ta, podobnie jak większość funkcji do modyfikacji mapy, działa w dwóch trybach. W trybie pierwszym po uruchomieniu funkcji należy wskazywać kolejne obiekty do modyfikacji.  W trybie drugim należy zaznaczyć obiekty do modyfikacji i uruchomić funkcję.

 

A. Usuwanie opisów:

Aby usunąć opis należy:

 • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „usuwanie opisu wykonanego na podstawie metki”,
 • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „zmiana fontu opisów wykonanych na podstawie metki”,
 • ustawić celownik funkcji usuwania:
  • aby usunąć tylko wskazany opis – w pobliżu opisu,
  • aby usunąć wszystkie opisy – w dowolnym miejscu obiektu, z dala od opisów,
 • zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do obiektu, z którego mają zostać usunięte opisy
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.