Wyznaczanie położenia punktu:MGC - wciecia

W palecie narzędziowej “Pomiary i obliczenia”, znajduje się zestaw funkcji, które umożliwiają obliczenie współrzędnych punktu i wstawienie na rysunek pikiety. Dla ułatwienia, we wszystkich ikonkach z tej grupy funkcji, punkt wyznaczany ma kolor zielony. W grupie tej znajdują się aktualnie funkcje:

 • wyznaczania punktu na przecięciu / przedłużeniu linii,
 • wyznaczania punktu na przecięciu / przedłużeniu linii, która pozostawia linie konstrukcyjne,
 • wyznaczania punktu na środku odcinka,
 • wyznaczania punktów zmierzonych metodą wcięcia liniowego,
 • wyznaczania punktów zmierzonych metodą wcięcia kątowego, gdy dane są kąty lub kierunki,
 • wyznaczania punktów zmierzonych metodą wcięcia wstecz gdy dane są kąty lub kierunki,
 • wyznaczania punktów zmierzonych metodami ortogonalną i biegunową.

 

 

029. Wcięcie liniowe.MGC - wciecie liniowe ilustracja

Aby wyznaczyć współrzędne punktu zmierzonego metodą wcięcia liniowego, należy:

 • uruchomić funkcję “wcięcie liniowe”
 • wskazać punktem kontrolnym lewy punkt bazy wcięcia,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt kontrolny, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • wskazać punktem kontrolnym prawy punkt bazy wcięcia,
 • do okienka danych, które otworzy się po lewej stronie dolnego paska programu, należy dla każdego punktu:
  • wprowadzić odległość lewą i prawą, oddzielone przecinkiem (-> uwaga na dole strony),
  • nacisnąć klawisz ENTER (najwygodniej na klawiaturze numerycznej),
  • skontrolować wstawiony tymczasowy punkt (kropkę z tymczasowym numerem)
  • jeżeli punkt nie jest poprawny,  to można cofnąć wstawienie kombinacją Ctrl+Z,
 • po wprowadzeniu ostatniego punktu, należy kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszy w puste miejsce na rysunku (reset).

 

 

 

030. Wcięcie kątowe.MGC - wciecie katowe ilustracja

Aby wyznaczyć współrzędne punktu zmierzonego metodą wcięcia wstecz, należy:

 • uruchomić funkcję “wcięcie wstecz”
 • wskazać punktem kontrolnym lewy punkt bazy wcięcia,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt kontrolny, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • wskazać punktem kontrolnym prawy punkt bazy wcięcia,
 • do okienka danych, które otworzy się po lewej stronie dolnego paska programu, należy dla każdego punktu:
  • wprowadzić kąt lewy i prawy w gradach, oddzielone przecinkiem (-> uwaga na dole strony),
  • nacisnąć klawisz ENTER (najwygodniej na klawiaturze numerycznej),
  • skontrolować wstawiony tymczasowy punkt (kropkę z tymczasowym numerem)
  • jeżeli punkt nie jest poprawny,  to można cofnąć wstawienie kombinacją Ctrl+Z,
 • po wprowadzeniu ostatniego punktu, należy kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszy w puste miejsce na rysunku (reset).

 

 

 

031. Wcięcie wstecz.MGC - wciecie katowe wstecz

Aby wyznaczyć współrzędne punktu zmierzonego metodą wcięcia wstecz (kąty) należy:

 • uruchomić funkcję “wcięcie wstecz”
 • wskazać punktem kontrolnym lewy punkt bazy wcięcia,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić punkt kontrolny, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • wskazać punktem kontrolnym środkowy punkt bazy wcięcia,
 • wskazać punktem kontrolnym prawy punkt bazy wcięcia,
 • do okienka danych, które otworzy się po lewej stronie dolnego paska programu, należy dla każdego punktu:
  • wprowadzić kąt lewy (L-W-S) i prawy (S-W-P), oddzielone przecinkiem (-> uwaga na dole strony),
  • nacisnąć klawisz ENTER (najwygodniej na klawiaturze numerycznej),
  • skontrolować wstawiony tymczasowy punkt (kropkę z tymczasowym numerem)
  • jeżeli punkt nie jest poprawny,  to można cofnąć wstawienie kombinacją Ctrl+Z,
 • po wprowadzeniu ostatniego punktu, należy kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszy w puste miejsce na rysunku (reset).

 

 

Uwaga: domyślnie włączona jest funkcja automatycznego rozpoznawania separatorów, która powoduje, 
że program sam zamienia przecinki "w liczbie" na kropki a pozostawia przecinki "pomiędzy liczbami". 
Funkcja ta jest wygodna, wymaga jednak zawsze podawania liczb rzeczywistych z częścią dziesiętną 
(inaczej program potraktuje kolejny przecinek jak separator części dziesiętnej). 

Opcję tą można wyłączyć w oknie opcji i ustawień w grupie "opcje pracy".