A. Wprowadzenie współrzędnych płaskich.MGC IV - wprowadzanie XY

Funkcja ta służy do wprowadzenia współrzędnych płaskich, na przykład w celu wskazania punktu, w którym ma być wstawiony obiekt. Aby wykorzystać ją do tego celu, należy:

  • uruchomić funkcję “Wprowadzenie współrzędnych (po tej operacji, na dolnym pasku otworzy się okno wprowadzania danych)
  • uruchomić funkcję kreślenia obiektu, wprowadzić i zatwierdzić atrybuty opisowe
  • kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy  w polu wprowadzania danych (przenieść kursor do okienka wprowadzania danych)
  • wprowadzić współrzędne, oddzielając je przecinkiem
  • nacisnąć klawisz Enter (po tej operacji, obiekt zostanie wstawiony w miejscu o podanych współrzędnych)

 

Uwaga:

Jeżeli włączona jest opcja “automatyczne rozpoznawanie separatorów“, to podczas wpisywania danych, w polu edycyjnym (po lewej stronie dolnego paska programu), program będzie zamieniał separator współrzędnych na przecinek, a separator części dziesiętnej we współrzędnych na kropkę. Dzięki temu nie trzeba przenosić ręki pomiędzy klawiszem kropki i klawiszem przecinka. Jeżeli opcja ta jest włączona, to wprowadzanie części dziesiętnej współrzędnych jest obligatoryjne.

 

 

 

B. Wprowadzenie rzędnej wysokości, na której kreślone są obiekty.MGC IV - wprowadzanie Z

Aby ustawić rzędną wysokości, na której kreślone będą obiekty należy:

  • uruchomić funkcję “Wprowadzenie rzędnej wysokości
  • w polu danych, wpisać rzędną
  • zatwierdzić wprowadzoną wielkość, naciskając klawisz Enter

 

Uwaga:

Rzędna, ustawiona przy pomocy funkcji “Wprowadzenie rzędnej wysokości” jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku obiektów, kreślonych “swobodnie” (czyli bez zahaczania do pikiet czy innych obiektów). Jeżeli kreślony obiekt zostanie zahaczony (dosnapowany) do pikiety lub innego obiektu, który leży na określonej wysokości, to rzędna obiektu będzie równa rzędnej zahaczonego obiektu.