Wstawianie maski – zasłanianie fragmentów mapy.

 

Aby umożliwić drukowanie rysunku, bez przecinania obiektów, program został wyposażony w funkcję maskowania, czyli zasłaniania fragmentu mapy na zewnątrz wieloboku zdefiniowanego przez użytkownika. Maska ma zawsze kolor tła mapy i wstawiana jest na aktywną warstwę, zaś jej wewnętrzna ramka jest kreślona aktualnym kolorem i z zastosowaniem aktualnego wzoru linii. Zewnętrzne granice maski są zawsze prostokątne.

 

A. Wstawianie maski:

Aby zamaskować obszar mapy, należy:

 • uruchomić funkcję “Maska“,
 • zdefiniować obszar, który ma pozostać widoczny, wstawiając kolejne punkty wieloboku:

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić każdy punkt, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • przy pomocy funkcji ScrollControl ustawić opcje maski:
  • maska + ramka zewnętrzna + ramka wewnętrzna,
  • maska + ramka zewnętrzna,
  • maska,
 • po zdefiniowaniu ostatniego punktu wieloboku:
  • “odsunąć” rysunek przy pomocy rolki myszy (lub kombinacji Shift + PgUp/PgDown),
  • zakończyć definiowanie wieloboku, klikając jeden prawym klawiszem myszy (reset).

 

Na maskę można wstawić każdy obiekt, którego priorytet jest taki sam jak priorytet maski (czyli najwyższy). Jeżeli obiekt, który ma być wstawiony na maskę ma niższy priorytet, to należy go narysować poza maską, zmienić jego priorytet na najwyższy (funkcja zmiany priorytetu znajduje się w palecie “modyfikacje”) a następnie przenieść na maskę przy pomocy funkcji “przenoszenie” (Ctrl + X).

 

Uwaga: Maska jest takim samym składnikiem rysunku jak każdy inny, co oznacza, że można ją przesuwać, 
usuwać, obracać itp. Jeżeli maska jest narysowana na osobnej warstwie, to warstwę tą można wyłączyć, 
wrócić do edycji mapy a później ponownie włączyć.

 

Ilustracja sposobu wykorzystania funkcji “maska“: