Wstawianie pikiet:  MGC IV - wstaw pikiete 2

 

W palcie “Arkusz mapy”,  znajdują się dwie funkcje, które umożliwiają wstawienie pikiet 2D oraz 3D. Umożliwiają one wstawienie na rysunek pikiet poprzez wskazanie miejsca lub poprzez podanie współrzędnych. Od wersji 02.062, pole edycyjne do wprowadzania współrzędnych, otwiera się automatycznie po uruchomieniu funkcji.

 

Wstawienie pikiety:

Aby wstawić pikietę na rysunek należy:

 • uruchomić funkcję
 • wstawić punkt,  wskazując miejsce lub wprowadzając współrzędne:
  • poprzez wskazanie:
   • wstawić punkt kontrolny lub zahaczyć go do elementu
   • potwierdzić wstawienie pikiety, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na rysunku
  • poprzez wprowadzenie współrzędnych:
   • w polu edycyjnym wpisać współrzędne X,Y oraz opcjonalnie Z
   • wcisnąć klawisz ENTER
 • aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć klawisz Esc:
  • pierwsze naciśnięcie zamyka pole edycyjne ale funkcja wstawiania pikiet działa nadal
  • drugie wciśnięcie wyłącza funkcję wstawiania pikiet

 

Uwaga: poszczególne rzędne muszą być oddzielone przecinkiem, natomiast część dziesiętna musi być oddzielona od części całkowitej kropką,
czyli poprawne dane powinny wyglądać np. tak 6452525.36, 2578181.33, 452.36  lub  6452525.36, 2578181.33  ( -> uwaga poniżej)
Uwaga: domyślnie, program pracuje w trybie, automatycznej zamiany odpowiednich przecinków na kropki. Dzięki temu, można korzystać
z  klawisza "kropki" na klawiaturze numerycznej, zarówno do oddzielenia części dziesiętnej od całkowitej jaki i do odseparowania kolejnych 
rzędnych - nawet jeżeli dla tego klawisza, ustawiony jest przecinek. Oznacza to jednak, że każda rzędna musi mieć podaną część dziesiętną. 
Opcja "automatyczne rozpoznawanie separatorów", znajduje się w oknie opcji i ustawień, w grupie "Opcje pracy I".
Uwaga: jeżeli podczas wstawiania pikiety 3D, nie zostanie podana rzędna wysokości, to program przyjmie dla tej pikiety aktualną rzędną kreślenia.
Rzędną tą, można ustawić przy pomocy funkcji "Wprowadzenie rzędnej wysokości" z palety głównej i warto to zrobić, jeżeli wszystkie pikiety 3D,
które mają zostać wprowadzone, mają tą samą rzędną wysokości.
Uwaga: po uruchomieniu funkcji, można korzystać z obu sposobów wstawiania punktów (z klawiatury oraz poprzez wskazanie miejsca) 
bez ponownego uruchamiania funkcji.