Palety narzędziowe – opcje:

Palety narzędziowe, które znajdują się na panelu bocznym, zebrane są w zestawy. W aktualnej wersji programu są to cztery zestawy: narzędzia CAD, narzędzia Rozporządzenia, narzędzia instrukcji K1 oraz Definicje.  Zestaw opcji związanych z panelem bocznym pozwala na:

 • włączanie lub wyłączanie poszczególnych zestawów (z wyjątkiem zestawu”narzędzia CAD”, który zawsze jest włączony),
 • zmianę strony dokowania panelu bocznego (lewa lu prawa strona okna programu),
 • zmieniać sposób justowania opisów oraz włączyć lub ukryć ikonki klawiszy paneli narzędziowych,
 • zmienić kolor i szerokość pól pomiędzy panelami,
 • włączyć dodatkową opcję wysuwania panelu po kliknięciu na lewą krawędź okna programu.

 

 

A. Włączanie i wyłączenie zestawów:

Aby włączyć (wyłączyć) zestaw, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót ctrl+Q lub menu: “Narzędzia”, “Opcje i ustawienia programu”),
 • na liście grup opcji, która znajduje się z lewej strony okna,  znaleźć i zaznaczyć grupę “Boczny panel narzędzi”,
 • w polu ustawień, znaleźć opcje związane z wyświetlaniem zestawów narzędzi (-> rysunek poniżej),
 • zaznaczyć (włączyć) lub odznaczyć (wyłączyć) odpowiednią opcję,
 • zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc lub klikniecie na krzyżyk).

 

MGC - opcje panelu bocznego II

 

 

 

 

B. Zmiana miejsca dokowania panelu bocznego:

Panel narzędziowy jest domyślnie ustawiony po lewej stronie okna programu. Aby przenieść go na prawą stronę, należy w opcji “dokowanie panelu po stronie:” zaznaczyć wariant “po stronie prawej” i zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc).

 

C. Zmiana sposobu justowania opisów paneli:

Napisy na klawiszach sterujących otwieraniem i zamykaniem paneli narzędziowych, mogą być:

 • dosunięte do lewej strony, gdy w opcji “justowanie opisów paneli”  włączony jest wariant “do lewej”,
 • dosunięte do prawej strony, gdy w opcji “justowanie opisów paneli”  włączony jest wariant “do prawej”.

Ustawienie to nie ma żadnego wpływu na pracę programu i w ogóle opcja ta wydaję się autorowi bardzo mało użyteczna, tym niemniej, na prośbę jednego z użytkowników, została dodana i jest. Na rysunku poniżej widać panel boczny z ikonkami na klawiszach i justowaniem do lewej oraz ikonkami, czerwonym tłem i justowaniem do środka.

 

D. Nawigacja rolką myszy:

MGC III - ikonki na klawiszach palet

MGC III - ikonki na klawiszach palet 2

Jeżeli panele narzędziowe, otwarte przez użytkownika, przestaną się mieścić w oknie programu, to najprostszym rozwiązaniem jest kupno większego monitora ale można również wykorzystać rolkę myszy (scroll) do przesuwania paneli narzędziowych w górę i dół panelu bocznego. Sposób działania rolki można zmienić wybierając wariant “w górę” lub “w dół”, opcji “obrót rolki “od siebie” przesuwa panele”. Jeżeli kursor myszy znajduje się na panelu bocznym, to do przesuwania paneli w górę i w dół, można również użyć klawiszy F2/F3.

 

E. Szerokość separatora paneli

Zmiana odstępu pomiędzy panelami, poprawia czytelność palet narzędziowych.

 

F. Lista funkcji i paleta użytkownika

Po włączeniu tej opcji, na panelu bocznym, pojawią się dwie dodatkowe palety: “lista funkcji użytkownika” oraz “paleta użytkownika”. Pierwsza z nich jest definiowaną przez użytkownika, graficzno opisową, rozwijaną listą funkcji programu. Druga, paleta zawierająca 8 klawiszy, dla których użytkownik może zdefiniować własne znaki i wzory. Po włączeniu opcji wyświetlania listy funkcji, pojawia się dodatkowa opcje, która decyduje o rozmiarze listy funkcji użytkownika.

 

G. Tło paneli narzędziowych:

Użytkownik ma możliwość zmiany odstępu pomiędzy panelami narzędziowymi oraz koloru tła paneli. Dostępy reguluje się suwakiem “szerokość separatora paneli”, natomiast kolor można wybrać z palety kolorów, klikając na kolorowe kółko opcji “kolor tła paneli”. Po wybraniu szerokości i koloru należy zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc) i wysunąć panel boczny.

 

H. Ikonki na klawiszach:

Ikonki zestawów narzędzi (rysunek obok) są domyślnie wyłączone. Aby je wyświetlić, należy włączyć opcję “ikonki na klawiszach paneli narzędziowych” a następnie zamknąć okno opcji i wyłączyć program. Ikonki pojawią się na klawiszach po ponownym uruchomieniu programu. Aby wyłączyć wyświetlanie ikonek, wystarczy wyłączyć opcję “ikonki na klawiszach paneli narzędziowych” i zamknąć okno opcji i ustawień.

 

I. Wysuwanie bocznego panelu, po kliknięciu na krawędź okna *)

Panel boczny, można również wysunąć/schować, klikając lewym klawiszem myszy na lewą krawędź okna ekranu. W tym celu należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (Ctrl + Q)
 • z listy grup opcji wybrać”Boczny panel narzędzi
 • włączyć opcję “wysuwanie panel bocznego, po kliknięciu na lewą krawędź”
 • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc)
 • dosunąć kursor myszy do lewej krawędzi okna i kliknąć lewym klawiszem myszy

*) Uwaga:  funkcja ta działa tylko wtedy, kiedy okno jest rozwinięte na cały ekran (zmaksymalizowane), a w przypadku konfiguracji z dwoma monitorami, musi być to lewy monitor.

 

J. Forma klawiszy

Klawisze palet narzędziowych mogą mieć formę “wypukłego klawisza”  lub “płaskiej, aktywnej ikonki”. Podobnie jak w przypadku ikonek na klawiszach otwierających palety narzędziowe, tu również zmiana widoczna jest dopiero po restarcie programu. Różnicę ilustruje rysunek poniżej (z lewej “klawisze”, po prawej “płaskie ikonki).

 

MGC IV + plaskie wzpukle