Wyłączenie elementu z obiektu:mgc-iii-paleta-modyfikacji-obiektowanie

Obiekty mapy MicroGeoCAD’a, składają się z elementów (punktów, linii, łuków, okręgów itd.). Funkcja „wyłączanie elementów z obiektu” pozwala na wyłączenie pojedynczego składnika z obiektu. Wyłączyć można każdy element, z wyjątkiem elementu głównego, czyli tego, do którego dołączone są metka oraz identyfikator obiektu.

 

A. Wyłączenie elementu obiektu:

Aby wyłączyć element z obiektu należy:

 

 • uruchomić funkcję „wyłączenie elementu z obiektu” z palety „modyfikacje”,
 • wskazać element, który ma być wyłączony z obiektu:
  • zahaczyć (dosnapować) punkt kontrolny do elementu,

   • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór węzła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • na pytanie „Czy na pewno zaznaczone elementy mają zostać wyłączone ?” należy odpowiedzieć:
  • „Tak” – aby wyłączyć element z obiektu
  • „Nie” – aby zrezygnować z wyłączania elementu i pozostawić obiekt bez zmian,
 • w pasku komunikatów w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat informujący o tym, że „element został wyłączony z obiektu”.

 

mgc-iii-nie-usuwa-sie-elementu-z-metka

 

Uwaga: Wyłączyć można każdy element, z wyjątkiem elementu głównego, czyli tego, do którego dołączone są metka oraz identyfikator obiektu. 
Jeżeli wskazany zostanie taki element, to program wyświetli odpowiedni komunikat. Element taki można wyłączyć z obiektu tylko
po wcześniejszym usunięciu metki obiektu (funkcja "usuwanie metki obiektu" z palety "Metki").