Wyłączenie obiektu z grupy:mgc-iii-paleta-modyfikacji-polaczenie-w-grupe

Grupę obiektów może tworzyć dowolna ilość obiektów mapy. Obiekty można łączyć w grupę oraz wyłączać z grupy. Grupę obiektów można również rozbić na osobne obiekty. Grupy tworzy się po to, aby łatwiej było operować na obiektach, które są ze sobą powiązane (np. schody z budynkiem). Informację o przynależności do grupy obiektów można znaleźć w oknie informacji o obiekcie (funkcja „Informacje o zaznaczonym obiekcie”, z palety głównej lub skrót klawiszowy Ctrl + I).

 

A. Tryb pracy na grupach obiektów:

Aby pracować na grupach obiektów należy:

 

 

B. Wyłączanie obiektu z grupy:

Aby wyłączyć obiekt z grupy:

 • z palety „modyfikacje” uruchomić funkcję „wyłączanie obiektu z grupy”,
 • wskazać obiekt, który ma zostać wyłączony z grupy:
  • zahaczając (snapując) punkt kontrolny do dowolnego obiektu należącego do rozbijanej grupy,

   • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór węzła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

Powiązane tematy:  rozbicie grupy obiektów, połączenie w grupę.