Dla kogo i do czego:

Dla kogo

MicroGeoCAD  przeznaczony jest dla geodetów wykonujących niewielkie opracowania, którym potrzebna jest wygoda i elastyczność CAD’a z nakładką geodezyjną ale nie widzą uzasadnienia dla inwestowania w kosztowne środowisko CAD,  z którego wykorzystają jedynie 30%  funkcji. Ze względu na ciągłe zmiany w programie, wymuszane z bałaganem w rozporządzeniach, pożądanymi cechami potencjalnych użytkowników są cierpliwość i wyrozumiałość.

Do czego

MicroGeoCAD przeznaczony jest do wspomagania geodezyjnych prac kameralnych, zwłaszcza tych, które wymagają wymiany informacji w formacie „gml”. Program przeznaczony jest do wykonywania niewielkich opracowań, przy czym o maksymalnej wielkości obsługiwanych plików decyduje wydajność komputera a nie ustalony przez producenta limit. Program obsługuje również pliki rastrowe w formatach bmp, jpg oraz tiff, z zewnętrznymi plikami georeferencji. Program pozwala na wymianę informacji w formatach  „gml”, „dxf” oraz  „dwg”.

 Jakie ma wymagania

MicroGeoCAD  ma minimalne wymagania sprzętowe i w minimalnym stopniu obciąża komputer. Podczas testów uruchamiany był na komputerze wyprodukowanym w 2003 roku (Windows XP,  RAM 512MB, HDD 20GB) i pracował stabilnie, choć do prędkości można było mieć sporo zastrzeżeń.  Optymalna konfiguracja:

 • system operacyjny Windows w wersji od „xp” do „11”,
 • pamięć RAM 512MB, zalecana 2GB,
 • miejsce do zainstalowania programu 10 MB,
 • port USB 2.0 do sprzętowego klucza zabezpieczającego.

Oczywiście im szybszy i wydajniejszy jest komputer – szczególnie karta graficzna – tym praca z programem jest przyjemniejsza.

Jakie ma ograniczenia (lista ograniczeń systematycznie się zmniejsza)

 • zwalnia jeżeli rysunek jest duży  *), obsługuje niewielkie rastry **)  import dużych plików „gml” bywa czasochłonny ***)
 • każda operacja wymaga dwóch kliknięć: wskazania  i potwierdzenia (to właściwie zaleta – daje pewność co do miejsca zahaczenia i umożliwia rezygnację)
 • obsługuje jedynie pliki „gml”, „dxf” i „dwg” oraz natywne pliki „mgr”
 • zbiór obiektów dxf/dwg, które program obsługuje jest ograniczony do obiektów, które pojawiają się na mapach
 • z plików dxf/dwg importowane są tylko podstawowe wzory kreskowania
 • korzysta z krzywej, która jest zbliżona do krzywej B-Spline 3-go stopnia ale różni się od niej
 • krzywe są cięte ogrodzeniem w sposób uproszczony

Podczas testów, program doskonale radził sobie z mapą złożoną z 4 sekcji „gęstej” wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500 z podłączonym referencyjnie plikiem dxf oraz trzema rastrami:

  *)   bardzo dużo zależy od komputera, szczególnie od wydajności karty graficznej -> filmowa ilustracja powyżej
**)    program posiada funkcję kompresji zbyt dużych plików
***)  1MB, 450 obiektów -> 7s, ale  10MB, 7,5 tys obiektów -> 5 min