Wymiana informacji w formacie GML:

.

MicroGeoCAD obsługuje wymianę informacji w formacie „gml” zgodnym z rozporządzeniami w sprawie GESUT i BDOT oraz EGiB. Podczas importu danych, program korzysta z danych obiektu zapisanych w pliku „gml” oraz własnej biblioteki, w której zapisane są informacje o wyglądzie oraz atrybutach graficznych i opisowych obiektów, czyli ignoruje dane o wyglądzie, zapisane w blokach „KR_Karto”.

.

.

MGC IV - wymiana informacji - II A

Funkcje menedżera wymiany informacji gml’owych:

MGC IV - wymiana informacji - II B

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na konieczność dopasowania MicroGeoCAD'a do wymagań systemów zainstalowanych w ODGiK'ach
oraz niechlujstwo autorów Rozporządzenia, zestaw funkcji związanych z importem oraz eksportem danych
w formacie "gml", zestaw opcji oraz sposób działania funkcji ulega częstym zmianom.

 

Tematy powiązane: Paleta narzędziowa GML