Wymiana informacji:

W aktualnej wersji, program pozwala na zapisywanie i czytanie informacji zapisanych w plikach w formacie „mgr” (natywny format MicroGeoCAD’a)  oraz import i eksport map w formatach: „dxf”, „dwg”, „xml” oraz „gml„. Program został wyposażony w funkcję importu współrzędnych (pikiet) z plików tekstowych „txt„,”xyz” oraz funkcję przetwarzania wsadowego plików „dxf” i „gml” do formatu „mgr„. Od wersji 01.96, dostępna jest również funkcja ładowania dodatków do programu (mgc).

.

A. Formaty wymiany informacji

.

.

B. Menedżer wymiany informacji

Aby otworzyć okno menedżera wymiany informacji, należy użyć skrótu Ctrl+E  lub z grupy „Narzędzia”, głównego menu programu wybrać funkcje „Opcje i ustawienia” (skrót Ctrl+Q) a następnie na liście grup opcji odnaleźć „Menedżer wymiany informacji”. Można również wysunąć boczny panel narzędziowy i w głównej palecie narzędziowej odnaleźć i uruchomić funkcję „Menedżer wymiany informacji” (ikonka powyżej po prawej). Ten sposób ma tą zaletę, że okno opcji i ustawień otworzy się od razu na zakładce menedżera a funkcja dopisze się do aktywnej palety narzędziowej.

.

MGC IV -wymiana informacji