Wyświetlenie metki obiektu:mgc-iii-paleta-metki-wyswietlenie-metki-a

Funkcja pozwala na wyświetlenie metki, czyli zestawu atrybutów związanych z obiektem. Jeżeli w bibliotece znaków nie ma definicji metki wskazanego obiektu, to program wyświetla w polu komunikatów informację “obiekt nie posiada metki, bo nie musi”. Jeżeli bibliotek zawiera definicję metki ale wskazany obiekt jej nie posiada, to wyświetlany jest komunikat “obiekt nie posiada metki, a powinien!”

Od wersji 1.80, okno metki podzielone jest na dwie części. W części górnej znajdują się te atrybuty obiektu, które są niezbędne do poprawnego narysowania i opisania obiektu. W opcjonalnej, dolnej części okna, znajdują się te atrybuty, które są niezbędne do poprawnego wygenerowania pliku “gml”. W metce nie pojawiają się te atrybuty, które są oczywiste np. “rodzaj przewodu” dla obiektu “przewód kanalizacyjny” musi być “rurowy”.

 

A. Wyświetlenie treści metki obiektu:

Aby wyświetlić metkę należy:

 

  • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „wyświetlanie metki obiektu”
  • zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do obiektu, którego metka ma zostać wyświetlona,
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
    • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
  • dane pojawią się w okienku “Metka” (rysunek poniżej).

 

 

mgc-iii-okienko-metki-b