Zmiana fontu opisów wykonanych na podstawie metki:mgc-iii-paleta-metki-kroj-pisma

Funkcja pozwala na zmianę czcionki opisu, który został wstawiony na podstawie metki obiektu na aktywną czcionkę. Funkcja ta, podobnie jak większość funkcji do modyfikacji mapy, działa w dwóch trybach. W trybie pierwszym po uruchomieniu funkcji należy wskazywać kolejne obiekty do modyfikacji.  W trybie drugim należy zaznaczyć obiekty do modyfikacji i uruchomić funkcję.

 

A. Zmiana fontu:

Aby ustawić krój pisma i atrybuty czcionki (wytłuszczona/podkreślona/pochylona) czcionki, należy:

 

  • z palety głównej uruchomić funkcję „ustawienie krojów pisma”,
  • wybrać krój czcionki z listy i w razie potrzeby zahaczyć opcje dotyczącą pogrubienia, podkreślenia lub pochylenia,
  • zatwierdzić wybór klikając klawiszem ok.
  • Aby zmienić czcionkę opisu wykonanego na podstawie metki, na taką, która jest aktywna należy:
  • z palety „metki” na panelu bocznym uruchomić funkcję „zmiana fontu opisów wykonanych na podstawie metki”zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny do odcinka lub łuku będącego częścią obiektu, na którym ma być wstawiony opis,
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

Uwaga: Aby sprawdzić jaki krój i typ czcionki posiada dana metka należy z „palety głównej” wybrać funkcję „informacje o kroju pisma”.