Aby zwrócić licencję na serwer, należy:

 

  • zapewnić dostęp do sieci Internet,
  • uruchomić program,
  • z menu wybrać funkcje “Narzędzia” a następnie “Zwrot licencji na serwer”

 

Uwaga: w polu komunikatów wyświetlana jest informacja o tym, czy udało się odnaleźć serwer,
zalogować oraz zwrócić licencję. Po przesłaniu licencji na serwer, program się wyłączy. 
Po uruchomieniu, program uruchomi procedurę pobierania licencji z serwera