uwaga 1 miniKażda aktualizacja programu, wiąże się z koniecznością aktualizacji bibliotek. Dotyczy to zawsze biblioteki “systemowa” a czasem również “k1-2013” oraz “biblioteka użytkownika“. Do tej pory, po każdej aktualizacji, użytkownicy, którzy samodzielnie modyfikowali biblioteki, musieli  powtarzać modyfikacje, co było czasochłonne i bardzo kłopotliwe. Teraz sytuacja ulegnie istotnej zmianie! Od wersji 02.029 (planowane udostępnienie  – poniedziałek 01.06.2020) podczas każdego uruchomienia, program będzie poszukiwał w folderze bibliotek, pliku “Zmiany i uzupełnienia.mgz”  a jeżeli go odnajdzie, to będzie wprowadzał wszystkie zapisane w nim definicje, do do właściwych bibliotek. Wystarczy wiec raz zdefiniować zmianę a program będzie ją “przywracał” automatycznie, podczas pierwszego uruchomienia programu po aktualizacji.  Plik “Zmiany i uzupełnienia” będzie zwykłym plikiem tekstowym, który można będzie edytować przy pomocy edytora “notatnik” systemu operacyjnego i będzie można w nim zapisać zmiany dla wszystkich bibliotek.

 

Przykład 1:

Użytkownik chce, żeby opis budynku składał się zawsze z funkcji budynku oraz liczby kondygnacji (np. “mj2“). Wystarczy teraz, że:

 • otworzy plik biblioteki “k1-2013.mgz
 • zaznaczy linię definicji “32015”,”D-OPI”,”2.50″,”000:Arial”,”….. (można ją znaleźć uruchamiając w notatniku poszukiwanie Ctrl+F i wpisując ciąg znaków “32015”,”D-OPI”)
 • skopiuje ją do schowka (Ctrl+C)
 • otworzy plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz
 • wstawi linię ze schowka (Ctrl + V)
 • zmodyfikuje wstawioną linię, zmieniając 9-ty składnik z  “S:EGB_klasaWgPKOB”   na    “S:EGB_klasaWgPKOB|N:EGB_liczbaKondygnacjiNadziemnych
 • zapisze plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz” (Ctrl + S)
 • uruchomi MGC.

 

Przykład 2:

Użytkownik zamówił wyjątkową tabelkę i otrzymał ją w formie pliku tekstowego. Żeby program “widział” tabelkę i doładowywał ją do odpowiedniej biblioteki, wystarczy teraz

 • otworzyć plik z definicją tabelki, zaznaczyć wszystkie linie definicji i skopiować do schowka (Ctrl + C)
 • otworzyć plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz
 • wstawić definicję ze schowka (Ctrl + V)
 • zapisać plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz” (Ctrl + S)
 • uruchomić MGC.

 

Przykład 3:

Użytkownik zamówił nową wersję wyjątkowej tabelki i podobnie jak za pierwszym razem otrzymał ją w formie pliku tekstowego. Żeby program “widział” nową wersję tabelki wystarczy:

 • otworzyć plik z definicją tabelki, zaznaczyć wszystkie linie definicji i skopiować do schowka (Ctrl + C)
 • otworzyć plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz
 • zaznaczyć całą starą definicję tabelki i zastąpić ją nową definicją, uruchamiając wstawianie (Ctrl + V,)
 • zapisać plik “Zmiany i uzupełnienia.mgz” (Ctrl + S)
 • uruchomić MGC.