2022:

 • IMPLEMENTACJA ROZPORZĄDZEŃ Z 2021 ROKU … szczegóły wkrótce …
 • silniejsza kompresja modyfikacji tego samego obiektu (nadal oczywiście jest to opcja)
 • grodzenie w trybie “cięcie”, nie tnie obiektów niewidocznych,
 • podczas cięcia rysunku ogrodzeniem, napisy są cięte tylko wtedy, kiedy włączona jest opcja “cięcie tekstów ramką” (Opcje pracy II)
 • edytor treści tabelek, ustawia edytowane pola tak, jak w tabelce,
 • obszar opracowania jest kreślony obwodnicą.

2021:

 • w walidatorze P.I.W.O. – od wersji 3.0, kliknięcie na “starą” wersję obiektu, spowoduje równoczesne podświetlenie “aktualnej”
 • usprawnienia w funkcji kontroli topologii
 • nowa funkcja: lista błędów (jedno kliknięcie = zaznaczenie obiektu, dwa kliknięcia = wskazanie miejsce z błędem)

 • pierwsza funkcja z rozporządzeń z 2021 roku – na razie tylko dla testerów …
 • funkcja “dociągania obiektu do pikiet”, dostała nową opcję -> teraz można dociągnąć wszystkie węzły obiektu lub tylko wskazany
 • funkcja obiektowania ma opcję aktualizacji atrybutów graficznych oraz nową ikonkę (stara za bardzo kojarzyła się z planem warstw)

MGC IV - nowa ikona obiektowania 1

 • funkcja transformacji podpowiada teraz jaki typ transformacji został wybvrany
 • nowość:  w menu głównym, w grupie “Pomoc”, pojawiła się nowa funkcja  “Aktualizacja systemu pomocy
 • dodatkowe ikonki na klawiszu generowania plików gml – żeby było łatwiej

MGC IV - extra ikonki GML.

 • nowy zestaw funkcji i opcji oraz nowe ikonki, menedżera plików referencyjnych
  • ładowanie plików referencyjnych z wpasowaniem w okno rysunku,
  • przesuwanie plików referencyjnych + powrót do poprzedniego położenia
  • przeładowanie pliku, bez zmiany położenia
  • kontrola duplikatów obiektów, w pliku referencyjnym
  • kontrola duplikatów obiektów, pomiędzy plikiem referencyjnym a głównym

MGC IV - pliki referencyjne 05-2021 funkcje i opcje 2

 • opcja skalowania “miarek” wyświetlanych np.podczas pomiaru odległości, kąta itp.
 • funkcja “powtórz generowanie gml’a z ostatnimi ustawieniami” (Ctrl + Shift + F10)
 • zestaw ustawień opcji eksportu  plików “gml” (presetów)

MGC IV - presety opcji e-gml


 • usprawnienie procedury eksportu plików “gml”
 • nowa opcja importu plików gml -> “tylko obiekt o podanym identyfikatorze(lub obiekty, które mają wspólny podany fragment identyfikatora)
 • nowy układ funkcji w palecie narzędziowej “Teksty

MGC L - teksty 04-2021-B

 • funkcje przesuwania i obracania tekstów, można od teraz wykorzystywać do manipulowania opisami obiektów
 • drobna zmiana w grupie “import / eksport plików tekstowych” – zamiast opcji “radio-button”, które zajmowały całą planszę, teraz są listy wyboru “combo-box”,
 • funkcja wstawiania maski zdefiniowanej wielobokiem, ma od teraz czwarty wariant: “po granicy obiektu powierzchniowego”  (zmiana opcji, oczywiście przy pomocy SC)
 • przełączenie pikiet w tryb pasywny (Shift + P), spowoduje teraz silniejsze przygaszenie pikiet ( w tym trybie nie będą się one również drukowały)
 • zmiana w definicji walidacji średnic: zapis “30-1000” oznacza, że średnica musi być w tym zakresie, natomiast “30+1000” musi być w zakresie lub może nie być podana
 • nowy skrót “Shift + T” – włączanie / wyłączanie ramek tekstów
 • usprawniona procedura generowania relacji – od teraz działa 200 razy szybciej (przy małych plikach nie miało to znaczenia, przy dużych czas rósł baaardzo)
 • nowa procedura wstawiania RTPW na pikiety – w przypadku b.dużych obiektów działa ok. 100 razy szybciej (poniżej),
 • nowa funkcja: wstawianie RTPW na pikiety, które znajdują się w pobliżu węzłów konstrukcyjnych obiektu, z dopasowaniem kąta obrotu opisu, do krawędzi obiektu

MGC IV - RTPW na pikiety i obiekt 1

 • podczas importu plików “gml” można teraz ustawić opcję “korekta kąta kratki ściekowej i studzienek prostokątnych
 • punkty o określonej wysokości (RTPW i SUPS), mają teraz pomocniczy atrybut “liczba miejsc po przecinku w opisie
 • punkty o określonej wysokości naturalne i sztuczne, są od wersji 086 wiązane relacjami z obiektem, do którego zostały zahaczone w momencie wstawiania
 • nowy tryb zahaczania punktu kontrolnego – punkt zahaczany jest do obiektu ale jak najbliżej pikiety

MGC IV - nowy snap 1

 • nowa opcja trybu wyświetlania – “źródło informacji o kolorze obiektów – paleta mapy porównania”
 • dzięki nowemu obiektowi  “miejsce oznaczone datą“, można korzystać z nowego źródła informacji o kolorze (powyżej), również w przypadku obiektów bez daty pomiaru

MGC IV - RTPW miejsce oznaczone data 1

 • nowa opcja związana z generowaniem plików “gml” – od wersji 080, program tworzy również “paczkę” (zip) z wygenerowanymi plikami
 • nowa opcja: “uzupełnienie opisu funkcji informacją o skrócie klawiszowym”
 • cztery nowe funkcje do korekt i napraw obiektów:
  • usuwanie odcinków, których długość jest mniejsza niż podana przez użytkownika
  • poszukiwanie i usuwanie duplikatów linii z obiektów powierzchniowych
  • korekta położenia węzła łuku kołowego (rzutowanie odległego węzła na łuk)
  • usuwanie węzłów z linii łamanej oraz wspólnego węzła dwóch odcinków, jeżeli węzeł leży na prostej

MGC IV - nowość - korekty

 • od wersji 070, dostępna będzie funkcja aktualizacji programu
 • nowa opcja, dzięki której atrybuty zaznaczonych obiektów, modyfikowane są w momencie ustawienia atrybutu (grupa “opcje pracy II“)
 • nowość w palecie “modyfikacje” – funkcja usuwania z linii łamanych oraz z krzywych, odcinków krótszych o zadanej wartości

MGC IV - nowosc usun odc

2020:

 • uwaga: zakończenie dystrybucji i serwisowania wersji 1.0 – w grudniu 2020 pojawi się ostatnia aktualizacja wersji 1.0  (szczegóły)
 • procedura automatycznego kartowania ma osobną grupę opcji w oknie opcji i ustawień
 • w grupie opcji “kartowanie automatyczne” dostępny jest edytor kodów użytkownika z zestawem 5 funkcji:

MGC IV - opcje i ustawienia - AutoKarto funkcje

 • walidator sprawdza, czy obiekty “schody” oraz “podjazd dla osób…” mają polilinię kierunkową
 • powiązania punktu o określonej wysokości (SUPS’a) z obiektem, powoduje zmianę koloru SUPS’a na kolor obiektu (uwaga z pokazu)
 • uruchomienie funkcji “wstawienie pikiety 2D/3D” powoduje otwarcie okienka do wprowadzania współrzędnych (nie trzeba otwierać go osobno)
 • klawisz zmiany palety użytkownika, ma menu kontekstowe, a w nim funkcje ( -> rysunek po prawej):MGC IV - zmiana palety uzytkownika 2
  • wyboru palety (1,2,3)
  • czyszcenia aktualnej palety
  • zapisania aktualnego zestawu funkcji w pliku
  • załadowania funkcji zapisanych w pliku do aktualnej palety
 • podczas wskazywania plików “gml”, do załadowania, można zaznaczyć kilka plików
 • klawisz zmiany palety użytkownika na dolnym pasku programu, ma menu kontekstowe z funkcjami: “załaduj”, “zapisz”, “przełącz paletę”
 • nowa funkcja w palecie narzędziowej “Teksty” – łączenie tekstów w jeden
 • istotne zmiany
  • nowe palety narzędziowe “teksty”  oraz “gml”
  • funkcje związane z tekstami, rozrzucone po innych paletach, zostały przeniesione do palety “teksty”
  • funkcje związane z formatem “gml”, zostały przeniesione do palety “teksty”
  • kilka drobiazgów w palecie “podstawowe elementy”
 • w palecie “modyfikacje” pojawiła się funkcja, która umożliwia połączenie odcinków w linię łamaną

MGC IV - obiektowanie 1 nowosc

 • w funkcjach kreślenia schodów i skarp, zaimplementowane zostały nowe rozwiązania, poprawiające wygląd obiektów
 • w walidatorze pojawiły się funkcje szybkiego skoku do poprzedniego / następnego obiektu, który zawiera błędy

Funkcje 2020-10-23

 • ponieważ z mapy najczęściej generowane są pliki “gml” dla każdej bazy, to zestaw opcji eksportu powiększył się o opcję “komplet”

OPcje zapisu gml

 • lista wyboru wzoru linii, w palecie głównej, ma od teraz menu kontekstowe (uruchamiane prawym klawiszem) a w nim funkcje”dodaj wzór linii” oraz “usuń wzór linii”
 • procedura wypełniająca obszar symbolem (np. trawnik) działa nieco lepiej a baaaardzo długie skarpy obsługiwane są poprawnie i zdecydowanie szybciej
 • udało się podnieść limit maksymalnej wielkość plików rastrowych o około 25%
 • jeżeli plik rastrowy posiadał plik georeferencji, to po redukcji rozdzielczości nie będzie wymagał ponownej kalibracji (ale warto sprawdzić wpływ redukcji na wpasowanie)
 • zmiana kolory etykiety obiektu (zmianie ulega kolor “z palety”; kolory “z Rozporządzenia” oraz związane ze statusem “gml” oraz “datami” nie ulegają zmianie)
 • dorobienie odnośnika do wskazanego tekstu – najstarsza paleta programu – “elementy podstawowe” doczekała się nowości 🙂

MGC IV - nowosci ewid 08-2020 - III

 • nowość w pakiecie inżynierskim – kombajn, który digitalizuje obiekt powierzchniowy, wstawia długości boków, generuje tabelkę  i zapisuje ją do raportu

MGC IV - nowosci ewid 08-2020 - II

 • zmiana “statusu” działki albo działek (status został wzięty w cudzysłów, ponieważ ta funkcja zmienia jedynie kolor identyfikatora)
 • przywracanie standardowego “statusu” wszystkim działkom
 • zapisanie do raportu zestawienia działek, z podziałem na “przedmiotowe” i “sąsiednie”, z opcją zapisu współrzędnych
 • NOWOŚĆ: procedura generowania zawiadomień – wystarczy pokazać działkę/działki, a program odnajdzie działki sąsiednie oraz ich właścicieli

MGC IV - nowosci ewid 08-2020

 • funkcje wstawiania pieczątki (zestawu informacji) “klauzula”
 • funkcja importu tabelek przygotowanych edytorem “Word” i zapisanych w formacie “xml”
 • funkcja kreślenia strefy buforowej wokół obiektu o geometrii “powierzchnia”

nowosci - 07-2020

 • funkcja “rozbicie obiektu złożonego ze skarp” umożliwia rozbicie obiektów złożonych ze skarp (wałów, nasypów, wykopów  grobli itp) na skarpy “składowe”

MGC IV - dzielenie sklejek

 • do funkcji “zagęszczenie” i “rozrzedzenie”  kresek skarpy, dołączył trzecia funkcja “ustawienie gęstości kresek wypełnienia

MGC IV - regulacja skarpy 3F

 • zestaw funkcji w palecie “modyfikacje” zmniejszył się o 4 funkcje, które “powędrowały” do menedżera warstw, a w związku z tym …
 • … menedżer warstw przejął 4 funkcje z palety “modyfikacje” a przy okazji wzbogacił się o 2 nowe, i teraz jest ich łącznie 18!

Menedzer warstw - funkcje pion + opis

 • od aktualizacji numer 02.031, funkcja cięcia, “potrafi” również przeciąć obiekt powierzchniowy

MGC IV - ciecie v II

 • w zestawie narzędzi “arkusz mapy”, dostępne są od wersji 02.032 dwie funkcje, które pozwalają na “hurtową” zmianę wartości atrybutów (rys. poniżej)

MGC IV - narzucanie wartosci atryb 1

 • funkcja “wymiarowanie – odległość od – do“, z palety “pomiary i obliczenia” ma nową opcję – wstawianie grotów wektora odległości  (sterowanie oczywiście – SC)
 • od wersji 02.030, funkcja “usuwanie”, pozwala również na usunięcie opisu obiektu
 • do grupy “Pomoc“, dodaliśmy funkcję “internetowa strona pomocy“, która uruchamia Państwa domyślną przeglądarkę na naszej stronie pomocy (proder.pl/help)
 • uwaga: ważna nowość dla osób, które modyfikują biblioteki!
 • funkcja “wstawienie pikiet na element” z palety “pomiary i obliczenia”, dostała nową opcję i można wstawić pikiety co mnie-więcej “n” metrów albo w ilości “n” sztuk.
 • w palecie “modyfikacje“, przybyła funkcja modyfikacji koloru wypełnienia & kreskowania

kolorwypelnienia

 • w grupie opcji “kreślenie” zrobiło się ciasno, więc czas na nową grupę opcji “przekroje i profile
 • opcje funkcji kontroli arkusza mapy, pojawiają się teraz po uruchomieniu funkcji a w związku z tym, opcje te zniknęły z zakładki “Opcje pracy I” 

MGC IV - kontrola mapy 02-032

 • nowa funkcja, która wstawia pikietę 3D w punkcie wstawienia zaznaczonego obiektu punktowego, “dorabiając” rzędną, na podstawie najbliższego tekstu
 • zmodyfikowane zostało działanie funkcji “podnoszenie do 3D” – teraz, umożliwia modyfikację pojedynczych (wskazanych) obiektów

specfunkcja_3D

 • nowa funkcja, w dwóch wariantach – zagęszczenie/rozrzedzenie kresek wypełnienia skarpy

przekreskowanieskarpy

 • nowy skrót klawiszowy Shift + R pozwala na szybkie włączenie i wyłączenie rastrów
 • generalne porządki w funkcjach obsługi rastrów – nowe procedury, nowe funkcje i nowe opcje

MGC IV - zmiany w rastrach - wszystko

 

 • skrót Ctrl + J  powoduje aktywowanie warstwy zaznaczonego obiektu (działa już od kliku wersji ale zapomniałem o tym napisać…)
 • w aktualizacji 019, dostępne będą również funkcje kopiowania równoległego, w czterech wariantach

MGC - IV nowosci - kopie rownol 1

 • w programie jest już komplet funkcji do modyfikacji planu warstw (przy okazji poprawiony został wygląd ikonek, dostępnych do tej pory funkcji)

MGC - IV nowosci - nowe ikony planu warstw

 • funkcja, która umożliwia “poszerzenie” lub “zwężenie” obiektu o geometrii “powierzchnia” (w wersji testowej nosiła nazwę “docieplanie budynków”)

MGC - IV nowosci - poszerzenie nowa ikona

 • nowa funkcja i drobna zmiana w wyglądzie ikonek na klawiszach interpolacji warstwic metodą SNT

MGC IV - warstwice nowe ikonki

 • wstawianie opisu warstwic, na przecięciu z linią

MGC IV - opisywanie warstwic 1

 • z zestawu opcji “Opcje pracy II” znika opcja “wyświetlanie ścieżek w oknie informacji o programie” a za to …
 • … w oknie informacji o programie pojawią się trzy ikonki

MGC IV - nowa sciezka do folderow - mini

 • ramka ogrodzenia ma cztery opcje kształtu

MGC V - kszalt ogrodzenia I

 • ramka ogrodzenia, ma cztery opcje działania

MGC V - ramka ogrodzenia I

2019:

 • funkcja “edycja atrybutów i usuwanie obiektu” – na pierwszy rzut okaz funkcja pozbawiona sensu, a jednak …

MGC IV - aktualizacja i usuwanie 1

 • nowość – w oknie funkcji “lista relacji”, pojawiła się funkcja usuwania zaznaczonej relacji. Zestaw funkcji dostępnych teraz w oknie listy, wygląda następująco:

MGC IV - usuwanie relacji N5

 • nowość – poszukiwanie odpowiednich miejsc i wstawianie obiektu SUXX – punkt zmiany cech przewodu
 • a przy okazji funkcje wstawiania suux’ów dostały lekko poprawione ikonki (poniżej)

MGC IV - SUXX 01

 • poważna poprawka do funkcji kreskowania – teraz modyfikacja kreskowanego obiektu, powoduje odświeżenie kreskowania
 • nowość – funkcja cięcia obiektów liniowych (na razie ciąć można wyłącznie w węźle konstrukcyjnym obiektu)
 • lekko poprawiona ikonka rozcinania przewodów pod opisami (zamiana maski opisu na przerwę w odcinku przewodu)

MGC IV - ciecie i wycinanie 1

 • nowe funkcje w palcie modyfikacji:
  • kreskowanie, kreskowanie wycięć, usuwanie kreskowania
  • przesuwanie węzłów konstrukcyjnych obiektów na podstawie wektorów przesunięć, zapisanych w pliku
  • “docieplanie budynków” – powiększanie budynku, poprzez rozsunięcie ścian o  podaną wielkość (0.01 – 0.50 [m])

MGC IV - nowosci listopad 2019 1

 • pakiet funkcji wspomagających prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków

MGC IV - pakiet ewidencyjny 2B

 • rozpoczynamy dystrybucję wersji 2.0 (informacje o aktualizacji)
 • punkt na przedłużeniu linii a) ortogonalnie w stosunku do wskazanego punktu;  b) na przecięciu linii

punkt na pryedluyeniu 1

 • szrafowanie,  szrafowanie enklaw,  połączenie szrafu z obiektem,  usuwanie szrafu
 • import plików w formacie “dwg” (zaawansowanie 95%)
 • pakiet inżynierski – rzutowanie ortogonalne składników sieci

rzutowanie

 • zastąpienie starej wersji obiektu, nową

zastapienie

 • usuwanie relacji prowadzących ze wskazanego obiektu do innych
 • poszukiwanie (Ctrl+F) obiektów o podanym, gml’owym,  identyfikatorze lokalnym obiektu
 • podczas modyfikacji węzła obiektu, wyświetlane są: długość oraz azymut wektora przesunięcia
 • podczas modyfikacji węzła obiektu, po zahaczeniu w punkcie docelowym, w polu komunikatów na dolnym pasku, wyświetlane są współrzędne
 • podczas wstawiania rzędnej punktu o znanej wysokości na przewodzie, można odwrócić napis (SC)
 • przygotowana została regulacja głośności sygnalizacji zahaczenia punkt kontrolnego (pojawi się w wersji 2.0)
 • w grupie “kreślenie” pojawiła się opcja “miary czołowe” dla profili
 • w grupie “kreślenie” pojawił się zestaw opcji związanych z kreśleniem profili: ustawienie skali i włączanie “flag” zmiany kierunku

MGC IV - profile opcje 2

 • w grupie “Pomiary i obliczenia” pojawiły się dwie nowe opcje, które pozwalają na “poprawienie” treści pliku zapisywanego funkcją “zapisanie pikiet do pliku”

MGC IV - opcje zapisu pikiet 1 mini

2018:

 • drobiazg – opcja zrzucania do pliku tekstowego, zaznaczonych lub wszystkich, identyfikatorów i współrzędnych punktów granicznych,

Graniczniki do txt

 • procedura wybierania zaznaczonych obiektów do kopiowania / przenoszenia została usprawniona (uchwyt w środku grupy)
 • procedura do justowania tekstu obsługuje również linie złożone i napisy wewnątrz obiektów
 • nowość: procedura “układania wierszy” (z uwzględnieniem wysokości każdego wiersza)

MGC - IV nowa procedura justowania

 • w raporcie funkcji “pełny raport dla działki”, dopisywane są adresy właścicieli działki przedmiotowej i działek sąsiadujących,
 • modyfikacja atrybutów punktów granicznych (RGBP04_**), uruchamia procedurę aktualizacji kodu kartograficznego i symbolu,
 • zestaw funkcji związanych z elementami o podanych rozmiarach powiększył się o prostokąt o podanych rozmiarach (ostatnia linia na rysunku poniżej)

Elementy o podanych rozmiarach 2

 • uzupełnienie opcji zamykania okna po wybraniu rozmiaru znaków – opcja uruchomienia funkcji “tekst”

MGC IV - tekst po zamknieciu

 • zapisywanie w pliku “mgr” informacji o widoczności warstw pliku referencyjnego (podczas ładowania czytane są informacje z podłączanego pliku)
 • funkcja zmiany nazwy warstwy zastąpiła funkcję wyłączania warstwy zaznaczonego obiektu (nadal dostępna jest w menu)

MGC IV - zmiana nazwy warstwy

 • przeskalowanie można przerwać przy pomocy klawisza “anuluj”
 • jedna z najstarszych funkcji programu – “ustawienie okna nad rysunkiem”, doczekała się nowej, szybszej i sprawniejszej wersji
 • nowy zestaw opcji dla funkcji “wymiarowanie – ciąg poligonowy” – kąty, azymuty i odległości wyświetlane są opcjonalnie a promień łuku kąta zależy od wielkości opisów
 • nowa funkcja “anuluj” dla czasochłonnych operacji (na razie tylko dla operacji ładowania plików “gml” ale …)
 • funkcja wstawiania RTWP na grupę pikiet, pozwala teraz na wybranie rodzaju punktu (naturalny/sztuczny0 oraz zaokrąglenia rzędnej (cm/dm)
 • dwie nowe opcje: ładowanie obiektów z K1  oraz  zaznaczanie obiektów z K1 po załadowaniu

MGC IV - opcja K1

 • usprawnienie importu plików “gml” – w przypadku małych plików import jest teraz 6, a w przypadku dużych 1,8 raza szybszy
 • sporządzanie listy właścicieli, z informacją o udziale i własności oraz na wszelki wypadek suma kontrolna udziałów

MGC IV - lista wlascicieli

 • nowa funkcja, która umożliwia poszukiwanie na podstawie podanego wzoru: tekstów, działek, budynków, punktów osnowy, graniczników ….
 • zmiana funkcji związanej ze skrótem Ctrl + F – od teraz będzie on uruchamiał funkcję poszukiwania obiektów
 • nowy skrót Ctrl + Shift + G – poszukiwanie pikiet i kreślenie po pikietach

MGC IV - nowe poszukiwania B

 • nowa opcja menedżera wymiany informacji, pozwala na wyłączenie kontroli relacji, podczas eksportu danych do pliku “gml”
 • zestaw funkcji do ręcznego i automatycznego tworzenia oraz kontrolowania relacji, ma już 10 funkcji
 • funkcja poszukiwania obiektów, które powinny mieć ale nie mają zdefiniowanych relacji,

MGC IV - czek relacje 1

 • funkcja aproksymacji krzywych, łuków kołowych oraz okręgów odcinkami o określonej długości lub określoną liczbą odcinków
 • selekcja obiektów na podstawie długości kodu kartograficznego (do selekcjonowania obiektów z K1, które mają zawsze 3 znaki)

MGC IV - dlugosc kodu sel

 • wstawianie punktów o znanej wysokości na pikiety, z wyborem naturalna/sztuczna za pomocą SC
 • zapisywanie w plikach “dxf” i “dwg” informacji o kolorach innych niż kolory ze standardowej palety AutoCad’a,
 • opcja dopasowania kolorów z pliku “dxf” do aktualnej palety kolorów, podczas ładowania pliku,
 • opcja sterowania położeniem mapy przy pomocy klawiszy kursora, z klawiszem Shift lub bez (poniżej po lewej)
 • opcja przywracania separatora części dziesiętnej, jaki był ustawiony w momencie uruchamiania programu (poniżej po prawej)

MGC IV - nowe opcje 2

 • procedura eksportu grafiki w formacie “dwg”
 • nowa wersja procedury eksportu grafiki w formacie “dxf”

MGC IV - dxf i dwg 001

 

2017:

 • funkcja rzutowania wskazanych pikiet na zaznaczony element / elementy – linie, okręgi, łuki kołowe, krzywe (rys. poniżej)
 • funkcja wstawiania określonej ilości pikiet na wskazany element (rys. poniżej)

MGC IV - rzutowanie i wstawianie pikiet 1

 • usunięte zostały dwie funkcje z palety “pomiary i obliczenia” – lista działek i lista budynków – zastąpiła je funkcja “pełny raport dla obiektu/obiektów”
 • przenumerowanie pikiet (na aktywnej warstwie albo na całym rysunku) z opcjonalnym omijaniem numerów pikiet z podpiętych plików i omijaniem “Ps’ów”

MGC IV - przenumerowanie pikiet 1

 • nowe, czytelniejsze ikonki i zmodyfikowany sposób działania funkcji ustawiania prefix’u oraz numeru pikiety

MGC IV - nowe ikonki ustaw pikiet

 • usprawnienie działania funkcji edycji tekstów – podczas edycji tekstów składających się z kilku linii uwzględniane jest justowanie
 • trzy klawisze w zestawie opcji “paleta kolorów” zastąpiły funkcje w menu okna opcji i ustawień
 • nowy zestaw opcji  – “pomiary i obliczenia” a w nim, między innymi opcje wyboru jednostek, liczby miejsc po przecinku i sposobu
 • funkcja kreślenia muru oporowego ma teraz trzy warianty – murek zmierzony po osi, murek zmierzony po osi ze znaną szerokością oraz zmierzony po obrysie

MGC IV - trzy murki oporowe 1

 • nowa funkcja menedżera rastrów – przeskalowanie rastra na podstawie informacji o rozdzielczości (dpi) oraz rozmiarach

MGC IV - skala rastra 1

MGC IV - kross line 1

 • usprawnienie działania funkcji dociągania wskazanej linii i wskazanych linii – teraz można ich używać również na liniach łamanych (czyli np. “dociągnąć gaz do budynku”)

MGC IV - przeciecie linii nowey sposob dzialania

 • nowy sposób działania funkcji – kolor wskazanego elementu zmieniany jest na kolor tła i odwrotnie

MGC IV - zmiana koloru V2

MGC IV - menedzer wymiany - dadatki

 • menedżer fontów “dostał” nowa ikonkę i skrót Ctrl+L (“L” … jak literki), ale co ważniejsze, trafił do okna opcji i ustawień,

MGC IV - nareszcie m-fontow ikonka

 • opcjonalna blokada przełączania klawiatury z trybu “programisty” w tryb “214” przy pomocy kombinacji Ctrl+Shift (okno opcji i ustawień, zakładka “dodatkowe opcje pracy”),
 • kreślenie działki z opcją zmiany koloru odcinka granicy (wybranego funkcją SC),
 • funkcja przekreślania identyfikatora wskazanej działki,
 • funkcja przekreślania wskazanego tekstu (tekstów), linią poziomą, skośną, dwiema skośnymi, trzema poziomymi …

MGC IV - Przekresślanie txt 2

 • funkcja “Kontynuuj kreślenie wskazanego obiektu” – umożliwia kontynuowanie kreślenia wskazanego obiektu liniowego,
 • funkcja “Kreśl taki sam…” działa teraz identycznie jak “Kontynuuj… “: albo wskazanie obiektu i uruchomienie funkcji albo uruchomienie i wskazanie,
 • funkcje kontynuacji kreślenia, kreślenia obiektu takiego jak wskazany oraz uruchomienia ostatniej funkcji (związane z klawiszem “tyldy”) mają nowe skróty

Tyldowate II

 • zmiana w dolnym pasku głównej palety narzędziowej – funkcja kontynuacji kreślenia zastąpiła zbędną w nowej wersji programu, funkcję odświeżania rysunku,

MGC IV - zmiany w palecie glownej 1

 • zmiany w wersji 01.94:
 • opcja podawania daty pomiaru (“wyłączenie daty” powoduje zapisanie w pliku gml informacji “brak danych”),
 • krój pisma miar, wstawianych funkcjami z palety “Pomiary i obliczenia”, można teraz ustawić przy pomocy funkcji “Ustawienie kroju pisma” z palety głównej,
 • zamiast funkcji “miara – długość od..do z linią”  i miara – długość od..do bez linii”, jest teraz jedna funkcja z opcją “z linią / bez linii” (SC),
 • w palecie “Pomiary i obliczenia” pojawiły się trzy nowe funkcje: “aktywna miara długości odcinka”, “aktywna miara pola powierzchni” oraz “obliczenia na aktywnych miarach”

MGC IV - aktywne miary

 • paletę podręczną można otworzyć przy pomocy skrótu Ctrl + D  (ponieważ skrót Ctrl + Y, użyty w trybie pracy klawiatury “214”, działa jak Ctrl+Z)
 • okno menedżera plików referencyjnych, można teraz otworzyć przy pomocy skrótu Ctrl+H (“h” jak hybryda…)
 • w menu kontekstowym “klawisza z kłódką” są teraz tylko opcje pracy programu (usunięte zostały opcje pracy punktu kontrolnego)
 • w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q), w grupie opcji “Punkt kontrolny”, pojawiła się opcja “silne przyciąganie do punktów węzłowych”
 • w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q), w grupie opcji “Punkt kontrolny”, suwak “siły przyciągania”, działa w poszerzonym zakresie (-20/+20 a nie jak do tej pory 0-5)
 • w oknie “Menedżera pikiet”, pojawiła się opcja “Pasywne pikiet” (po jej włączeniu pikiety widać, ale nie można do nich zahaczyć punktu kontrolnego)
 • okienko z listą obiektów, które znajdują się aktualnie na mapie oraz funkcjami wskazywania obiektu, edycji metki i listy relacji

MGC IV - lista obiektow

 • nowa opcja – wyświetlanie informacji o aktywnej warstwie na pasku tytułowym programu,
 • nowa opcja menedżera pikiet – zachowanie ustawionej wielkości pikiet, niezależnie od skali opracowania i aktualnego powiększenia
 • nowa opcja wyświetlania – obiekty z plików referencyjnych mogą mieć teraz kolor szary (z odcieniem)
 • uzupełnienie wcięć

MGC IV - nowości z 05-07-2018

 • nowość w palecie pomiarów i obliczeń – wcięcia oraz metoda biegunowa

MGC IV - nowości z 25-06-2018

 • lista funkcji programu w formie listy z ikonkami i nazwami funkcji

MGC IV - lista tree view 2

 • pomiar pola powierzchni obiektów składających się z linii i łuków kołowych oraz powierzchni złożonych (“multipowierzchni”),
 • funkcja tworzenia relacji (xlink’ów) podczas generowania pliku “gml”
 • zestaw narzędzi do kontrolowania procesu przygotowania plików “gml”
 • pobranie i ustawienie nazwy i atrybutów fontu oraz rozmiaru napisu

MGC IV - nowosc pobranie etrybutow txt

 • F7 oraz F8 do dyspozycji użytkownika (jak F9..F12)
 • przeniesienie tabelek i list do biblioteki użytkownika oraz opcja pomijania tej biblioteki podczas aktualizacji programu (informacje o tej zmianie)
 • opcja, pozwalająca na pracę podczas zapisywania plików
 • zestaw strzałek północy wybieranych przy pomocy SC
 • eksport współrzędnych pikiet/obiektów do plików tekstowych w różnych formatach
 • funkcja konwersji planu warstw
 • funkcja przeniesienia obiektów rysunku na warstwy, zgodnie z aktualnym planem warstw

MGC IV - konwertery planu warstw - mini 1

 • wymiana informacji w formacie gml  (na razie tylko do testów),
 • generowanie pliku różnicowego w formacie “gml” (funkcja intensywnie testowana)

MGC IV - gml rozniocowy

 • ramką ogrodzenia można teraz zaznaczać obiekty wielokrotnie (podobnie jak przy wielokrotnej selekcji trzeba wcisnąć klawisze Ctrl oraz Shift)
 • ustawienie (lub zmiana) koloru obiektu, zdefiniowanego składnikami RGB w pliku biblioteki (poniżej),

MGC IV - nowosc RGB 1

 • wymiana rzędnych X/Y (poniżej)

Nowość - zamiana XY 2

 • wstawianie punktów wysokościowych (RTPW01/RTPW02) na zaznaczone pikiety,
 • usuwanie węzła z linii łamanej albo z obiektu złożonego z odcinków (ikonki poniżej)

MGC IV - drobiazgi 11-2017-V1

 • prosta kontrola topologii wskazanego obiektu, obiektów o podanym kodzie, wszystkich obiektów na wskazanej warstwie lub wszystkich, które widać:
  • duplikaty okręgów i odcinków,
  • odcinki leżące na innych odcinkach,
  • przecięcia i niedociągnięcia,
  • odcinki krótsze niż podana wielkość.

Nowosci - topologia 001

 • referencje: jeżeli włączone jest zahaczanie punktu kontrolnego do obiektów pliku referencyjnego, to
  • Ctrl + V   – wyłącza wszystkie warstwy z wyjątkiem warstwy zaznaczonego obiektu (obiektów),
  • Shift + V – wyłącza warstwę na której leży zahaczony obiekt,
 • kliknięcie prawym klawiszem na listę warstw pliku referencyjnego, otwiera menu z funkcjami:
  • włączenie wszystkich warstw rysunku referencyjnego,
  • wyłączenie wszystkich warstw rysunku referencyjnego,
 • nowy drobiazg w palecie “Podstawowe elementy” – funkcje kreślenia prostokątów (rys.poniżej),

MGC IV - nowości z 12-10-2017-II

 • przeniesienie pikiet na warstwę obiektu, gdy odległość pikiety od obiektu jest mniejsza niż ustawiona w opcjach (rys.poniżej),
 • nadanie obiektowi kodu kartograficznego (film numer 008)

MGC IV - nowości z 12-10-2017

2016:

 • trwają prace nad systemem pomocy

Help V2

 • w grupie “opcje pracy”  nowa opcja  –  “automatyczne zapisywanie wyników w pliku raportu“, a do tego…
 • … drobne usprawnienie w tworzeniu raportów z obliczeń (rys. poniżej),

MGC IV - drobiazgi 10-2017-V1

 • nowa funkcja menedżera wymiany informacji (Ctrl + E) – “wycinanie” pikiet z plików tekstowych w różnych formatach (rys. poniżej)

MGC IV - drobiazgi 10-2017-I3

 • kilka nowych funkcji do manipulowania tekstem
  • przesunięcie napisu w górę lub w dół o wysokość jednego wiersza (z zachowaniem kierunku wstawienia),
  • przeniesienie tekstu pod linię jego podstawy, z obrotem o 180 stopni,
  • obrócenie tekstu o 180 stopni, bez zmiany położenia,
  • przeniesienie tekstów leżących na krawędzi wskazanego obiektu, do jego wnętrza,
  • przeniesienie na zewnątrz wskazanego obiektu, tekstów leżących na jego krawędzi (ilustracja w dziale “filmy“),
 • nowa funkcja w głównym menu, w sekcji “Pliki” – otwarcie poprzedniego pliku (skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + O)
 • nowy szybki algorytm generowania NMT opartego na siatce nieregularnych trójkątów (ilustracja w dziale “filmy“),
 • interpolacja warstwic z wykorzystaniem nowego algorytmu budowania SNT
 • obliczanie objętości NMT – SNT
 • funkcja ustawiania okna nad punktem o podanych współrzędnych (prawy klawisz na ikonce “wpasuj widok”),
 • funkcja poszukiwania i zaznaczania obiektów o podanym kodzie kartograficznym (skrót Ctrl+Shift+F),
 • skrót do funkcji ustawiania mapy nad (kolejnym) zaznaczonym obiektem (Shift + F),
 • funkcja usuwania maski
 • funkcje dodawania maski do obiektów, które mają zdefiniowaną geometrię “powierzchnia”,
 • uruchamianie funkcji “ogrodzenie”, przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + B,
 • funkcja wstawiania pikiet na podstawie miar ortogonalnych,
 • nowy drobiazg: funkcja kreślenia drzew w szpalerze,
 • nowa funkcja do opisywania obiektów rzędnymi,
 • w grupie opcji “wyświetlanie” pojawiła się opcja podświetlania masek obiektów,
 • nowa funkcja pozwala na selekcjonowanie obiektów, według klasy, kodu, koloru, warstwy, geometrii, lub bazy danych
 • opcja wykonywania kopii poprzedniej wersji podczas zapisywania pliku,
 • zmiana koloru linii w kolorze tła na aktualny
 • edycja treści oraz modyfikacja położenia odnośników
 • eksport tła (maskownic) tabelek do dxf’a,
 • usprawnienie eksportu do dxf’a – teraz da się wyeksportować kilka obiektów o identycznym kodzie kartograficznym ale o różnych wzorach linii przerywanej,
 • zbiór funkcji modyfikacji tekstów liczy już 8 funkcji,
 • maska ma teraz trzy opcje kreślenia (sterowane za pomocą funkcji SC):
  • z ramką wewnętrzną i zewnętrzną,
  • tylko z wewnętrzną,
  • bez ramek.
 • generowanie tabelki poprzez “rozciąganie” oraz funkcja łączenia zaznaczonych komórek tabelki,
 • opcja generowania dxf’ów z 2, 3 4, 5 i 6 miejscami po przecinku,
 • przeskalowanie proporcjonalne do nietypowych skali 1 : 50,100,150,200,250,
 • nowy układ i nowe skróty do funkcji w menu okna opcji i ustawień,
 • klawisze funkcyjne F9 – F12 do dyspozycji użytkownika,
 • w palecie “Granice”, z zestawu funkcji Rozporządzenia, przybyło 5 wzorów linii
 • schody łamane bez spoczników
 • funkcja modyfikacji atrybutów oraz rozmiaru tekstu,
 • nowa funkcja w palecie “modyfikacje” – dociąganie linii do miejsca wskazanego punktem kontrolnym,
 • poprawka do funkcji “dociąganie linii” – teraz linię można dociągnąć również do obiektów liniowych,
 • funkcja modyfikacji geometrii obiektów (przykład 1, przykład 2),
 • funkcja do zamiany zbioru odcinków i łańcuchów linii, w obiekt “linia łamana dxf” (przykład zastosowania),
 • nowe funkcje konwertera dxf-mgc – czytanie i zapisywanie modelu konwersji,
 • maskowanie wielobokiem (ilustracja w serwisie facebook),
 • informacje o sposobach sterowania programem (nawigacja),
 • opcja dwukrotnego powiększania kropki przy zamianie pikiet na tekst (w planach mamy opcję regulacji wielkości kropki),
 • funkcje kreślenia odcinków łańcuchów odcinków mają teraz włączoną opcję dociągania do pierwszego punktu,
 • nowa funkcja w palecie “modyfikacje” –  dociąganie linii do okręgu,
 • nowa funkcja w palecie “modyfikacje” –  zmiana priorytetu wyświetlania na wskazany,
 • nowa procedura wymiany informacji w formacie xml (pro) i parser w VBA do programów BS,
 • wstawianie i edycja tekstu złożonego z kilku linii,
 • kreator prostych tabelek użytkownika,
 • wycinanie linii pod maskami opisów przewodów (oraz usuwanie masek),
 • opisywanie pikiet numerem i rzędną,
 • drukowania składników rysunku, kreślonych linią przerywaną z maskowaniem rysunku pod linią,
 • podział opcji pracy na dwie grupy  “opcje pracy” oraz “dodatkowe opcje pracy” i nowy układ opcji,
 • konwerter obiektów wektorowych z pliku dxf w obiekty mapy numerycznej,
 • nowy sposób działania funkcji “Opisanie wskazanego punktu współrzędnymi”, z palety “Arkusz mapy”,
 • edytor tabelek użytkownika,
 • instrukcja do funkcji ogrodzenie,
 • menedżer plików referencyjnych + instrukcja,
 • drukowanie pikiet i opcja nowa wydruku “liczba kopii”,
 • zamiana pikiet na teksty z opcją usuwania pikiet,
 • tryb drukowania “szkic” – wszystko na szaro a pikiety na czarno,
 • “zapamiętywanie” ścieżek, zamiast “wracania” do folderu domyślnego,
 • wpasowanie rysunku w okno mapy razem z rastrami i/lub plikami referencyjnymi,
 • paleta narzędziowa “funkcje użytkownika” na bocznym panelu narzędzi,
 • osobna biblioteka na funkcje zdefiniowane przez użytkownika “Biblioteka użytkownika.mgz”,
 • pamiętanie ostatnich 10 plików,
 • opcjonalne zmniejszanie rozdzielczości plików rastrowych, które są zbyt duże dla MGC,
 • nowa funkcja w palecie modyfikacji: “przesunięcie do punktu o podanych współrzędnych“,
 • automatyczne zapisywanie pliku co “n” minut (w zakresie 1 – 60 minut),
 • opcja otwierania palety podręcznej obok kursora,
 • kreślenie linii o podanej długości,
 • kreślenie linii, która od razu jest dzielona na “n” odcinków (“n” zmieniane jest przy pomocy SC),
 • dzielenie wskazanej linii na na “n” odcinków (“n” zmieniane jest przy pomocy SC),
 • wstawienie węzła na odcinek (czyli de facto podział odcinka) w podanej odległości od wskazanego punktu,
 • aktualizacja atrybutów tekstu – kroju, pochylenia, wytłuszczenia oraz podkreślenia (bez zmiany warstwy, koloru i rozmiaru),
 • drukowanie w skali 1:100 i 1:250 ma teraz dodatkową opcję przeskalowania znaków umownych, (nie będą większe niż na wydruku w skali 1:500),
 • funkcja “Wpasowanie rysunku w okno programu” ma teraz swoje własne menu, uruchamiane prawym klawiszem myszy, a w nim funkcje:
  • wpasowanie rysunku
  • wpasowania rastrów
  • wpasowania rysunku oraz rastrów,
  • wpasowania rysunku głównego,  plików referencyjnych oraz rastrów
 • funkcja wpasowania mapy po załadowaniu ma teraz nową opcję “rastry również(zakładka “Opcje pracy” w oknie opcji i ustawień programu),
 • jeżeli przy pomocy Shift+V,  wyłączona zostanie niewłaściwa warstwa, to ponowne użycie Shift+V, włączy ją (tylko ostatnią, wyłączoną warstwę),
 • w głównym menu, w grupie funkcji “Pliki“, przybyła funkcja “Poprzednie mapy (10 ostatnio otwartych map),
 • w menedżerze wymiany informacji, zakładka “DXF” ma teraz dwie opcje eksportu “R10” (1988r.) oraz “AC 2007” (2006r.),
 • gotowy jest zapis plików map w formacie dxf w wersji AC 2007,
 • ikonka digitalizacji ma bardziej kontrastową treść – łatwiej ją znaleźć.
 • czerwony krzyżyk zamykający okno programu działa od teraz tak, jak funkcja “zakończenie pracy programu” (Alt+F4),
 • program pamięta już ścieżki i nie wraca za każdym razem do folderu domyślnego,
 • funkcja digitalizacji działa teraz tak, jak pozostałe funkcje modyfikacji – można zaznaczyć obiekt i uruchomić funkcję albo uruchomić funkcję i wskazać obiekt,
 • można ustawić opcję digitalizacji do 3 miejsc po przecinku (opcje pracy programu),
 • można wydrukować to, co widać (drukowanie niekartometryczne) albo w skali 1:2880, 1:250 oraz 1:100 (na razie bez przeskalowania obiektów),
 • opcja opisywania obiektów rzędnymi z dokładnością do [cm] lub do [dm],
 • opcja ładowania całej treści pliku “dxf” na jedną warstwę,
 • operacje powiększania, pomniejszania i przesuwania rysunku w dużym powiększeniu są teraz od 100 do 1000 razy szybsze,
 • gotowy jest szybki odczyt plików map w formacie dxf,
 • nowa funkcja w wersji testowej: gargamelizator budynków,
 • gotowa jest funkcja podnoszenia modelu 2D do 3D, przez wyinterpolowanie rzędnych wysokości, metodą 1/d^2,
 • wstawianie pozycji z listy użytkownika,
 • dwie nowe funkcje: wstawianie wybranej tabelki użytkownika pod kątem regulowanym SC, wstawianie tabelki wybranej przy pomocy SC,
 • ujednolicenie atrybutów graficznych obiektu,
 • dopasowanie koloru obiektu do aktualnej palety kolorów,
 • opisanie obiektów rzędnymi,
 • menedżer pikiet, kolorów, warstw, referencji …