à propos RODO:

PRODER, przechowuje jedynie te informacje o klientach i firmach współpracujących, które są niezbędne w komunikacji (adresy, adresy poczty elektronicznej i telefony) oraz  do poprawnego wystawienia faktur bądź  zawierania umów (adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej bądź numer PESEL  oraz numer wpisu do KRS). Wszystkie te informacje są przechowywane szyfrowanych plikach, a wersje papierowe faktur, przechowywane są w zabezpieczonym miejscu. PRODER nie przetwarza, nie oddaje żadnej analizie ani też nie udostępnia informacji o klientach, firmach współpracujących czy współpracownikach. Nie pozyskujemy również informacji od osób trzecich. Plikom, które przesyłacie Państwo do sprawdzenia, są zmieniane nazwy a wrażliwe informacje (jeżeli takie w nich występują) są usuwane, bądź modyfikowane (jeżeli stanowią przedmiot testów). Nasza strona internetowa nie gromadzi żadnych informacji ani też nie pozostawia na Państwa komputerach żadnych dodatkowych „śladów”, poza standardowymi, związanymi z funkcjonowaniem tego typu stron. „FanPage” programu MicroGeoCAD, który funkcjonuje na portalu „Facebook”, jest standardową stroną tego serwisu.