PROMOCJA!

W celu złagodzenia stresu, jakim jest wprowadzenie standardu „gml” oraz ramach walki z inflacją, od 1 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023, koszty nowych licencji na MicroGeoCad’a, aktualizacji oraz szkoleń będą niższe o 20%. Oznacza, to że przez najbliższe 4 miesiące, będą obowiązywały następujące ceny (netto):

  • MicroGeoCad 2 …………………….. 999,00zł / szt.
  • aktualizacja (z wersji 1 do 2)……….199,00zł / szt.
  • szkolenie zdalne………………………..19,00zł / h
  • szkolenie w siedzibie użytkownika…….39,00zł / h *)

Pozostałe zasady i warunki licencjonowania programu, oraz świadczenia usług, nie ulegają zmianie.

***

*) W przypadku szkoleń w siedzibie użytkownika, do kosztów szkolenia,należy doliczyć koszty dojazdu. Koszty te, jako jedyne pozostaną bez zmian i aktualnie wynoszą: przy (liczonej w obie strony) odległości do 100km – 0,65zł/km, a przy odległościach powyżej 100km – 0,95zł/km