Ustawienie tekstu wzdłuż linii:

Funkcja ta, umożliwia ustawienie równolegle do wskazanej linii i/lub przeniesienie w nowe miejsce, wskazanego tekstu. Funkcję można wykorzystać do modyfikacji położenia tekstów oraz tych opisów, które nie leżą “na przewodzie”. W przypadku tych ostatnich, wygodniejsza jest funkcja przesuwania opisów (uruchamiana skrótem Ctrl + X).

 

 

Aby zmienić położenie tekstu, należy:

 • uruchomić funkcję “ustawienie tekstu na linii
 • ustawić opcje modyfikacji:
  • “ustawienie równolegle do wskazanej linii” – spowoduje obrót tekstu
  • “przesunięcie do wskazanego miejsca” – spowoduje przesunięcie tekstu do wskazanego punktu
  • “napis będzie wstawiony względem”  – we wskazanym punkcie, znajdzie się ustawiony tą opcją punkt tekstu
  • “obrót o 180 stopni” – dodatkowo, po modyfikacji, tekst zostanie obrócony o 180 stopni ( -> uwaga na dole strony )

 

MGC IV - napis na linii 1

 

 • zatwierdzić ustawione opcje (po zatwierdzeniu danych, pod kursorem pojawi się celownik)
 • wskazać linię ( -> uwaga poniżej), zahaczając w odpowiednim miejscu (snapując) punkt kontrolny:
  • w trybie PRO klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić modyfikację tekstu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

 

 

Uwaga: po wskazaniu linii, program wyznacza jej kierunek, przyjmując jako punkt początkowy linii ten punkt, który został narysowany jako pierwszy.
Jeżeli po modyfikacji tekst będzie obrócony o 180 stopni w stosunku do oczekiwań, to należy cofnąć operację (Ctrl + Z) i powtórzyć ją, 
z włączoną opcją obrotu o 180 stopni.