Ceny produktów i usług


Obowiązujący od 01.07.2023

Ceny produktów:

 • MicroGeoCAD V.2 ………………………………………………..……….. 1000,00 zł
 • Pakiet funkcji „ewidencyjnych” …………………………………..……… 300,00 zł
 • Pakiet funkcji „inżynierskich” ……………………….………..……………. 150,00 zł
 • Upgrade z wersji V1 do V.2 …………………………….……………….. 290,00 zł (20% ceny nowej wersji)
 • Kolejna licencja ……………………………………………………………….. 70,00 % (70% ceny)

Ceny usług:

 • Koszt 1 godziny szkolenia zdalnego, wynosi  ……………....…………….. 37,50 zł
 • Koszt 1 godziny szkolenia w siedzibie użytkownika ….………………… 75,00 zł
 • Koszt 1 godziny szkolenia w siedzibie PRODER …………………..……. 150,00 zł
 • Koszt 1 godziny szkolenia specjalistycznego dla 1 osoby ………………..250,00 zł
 • Koszt dojazdu do siedziby użytkownika:
  • do 100km ………………………………………………………………. 0,65 zł/km
  • powyżej 100km ………………………………………………………… 0,95 zł/km
 • Przygotowanie zestawu do ćwiczeń (instrukcja + dane + film) ………….1000,00 zł
 • Koszt wypożyczenia licencji na miesiąc …………………………………….150,00 zł
 • Rozwiązanie drobnego problemu …………………………………………….12,50 zł
 • Analiza negatywnego raportu walidacji i wskazanie rozwiązania…………25,00 zł
 • Analiza negatywnego raportu walidacji i naprawa pliku………..25,00zł + 25,00 zł/h
 • Uzupełnienie programu o zamówioną funkcję……………………………….0,00 zł
 • Ekspresowa realizacja zamówionej funkcji w ciągu < 7 dni……………..500,00 zł
 • Definiowanie tabelki / znaku / „pieczątki”…..……………………………. 25,00 zł

Wszystkie ceny netto (podatek VAT, aktualnie 23%). Dojazd do siedziby użytkownika, liczony w obie strony. Spotkania czwartkowe są darmowe. Koszty szkoleń są uzgadniane indywidualnie. Faktura za usługi, jest wystawiana na koniec miesiąca i tylko wtedy, gdy jej wartość jest większa niż 99,99zł. Usługi polegające na analizie i rozwiązywaniu problemów, są darmowe, jeżeli w wyniku ich wykonania, program zostanie usprawniony. lub dopasowany do wymagań ODGiK . Usprawniania, zmiany i poprawki w ramach aktualnej wersji, są darmowe. Kolejna licencja musi zawierać te same pakiety co poprzednia.