Uwaga: od 01.06.2023 istotne zmiany w zasadach dystrybucji oraz cenie programu

 

Programy i usługi:

 

01. GeoToolSet     – zestaw narzędzi do edycji zbiorów współrzędnych (dostępny do 30.06.2020)

02. MicroGeoCAD – edytor treści mapy zasadniczej

       03. MGC Serwis    – usługa wsparcia technicznego

 

Zasady dystrybucji:

 

 • Programy zabezpieczane są kluczem sprzętowym USB,
 • Pakiety instalacyjne, usprawniające i aktualizacyjne, dostarczane są drogą elektroniczną,
 • Poprawki wynikające ze zmian przepisów są i będą darmowe *),
 • Poprawki w ramach tej samej wersji są darmowe *),
 • Opracowanie nowych funkcji jest darmowe (chyba, że użytkownik zastrzeże sobie wyłączność)
 • Koszt aktualizacji z dowolnej wersji do najnowszej wynosi 20% ceny najnowszej wersji
 • Dokupienie kolejnej licencji, uprawnia do aktualizacji wszystkich licencji, które posiada użytkownik
 • Cena licencji nie zależy od ilości zamawianych licencji,
 • Cena licencji zawiera koszty wysyłki klucza sprzętowego,
 • Koszt 1 godziny szkolenia zdalnego, wynosi **)                 25,00zł netto
 • Koszt 1 godziny szkolenia w siedzibie użytkownika ***)      50,00zł netto
 • Koszt 1 godziny szkolenia w siedzibie PRODER              100,00zł netto
 • W przypadku kursów, odbywających w siedzibie użytkownika,  koszty należy powiększyć o delegację
  • Koszt delegacji do 100km. to 0,65zł/km, natomiast powyżej 100km, to  0,95zł/km ****),
 • Koszt wypożyczenia licencji wynosi 10% ceny licencji, miesięcznie
 • Analiza negatywnego raportu walidacji i wskazanie rozwiązania 12,50zł netto
 • Analiza negatywnego raportu walidacji i naprawa pliku               25,00zł netto
 • Program udostępniany jest do testów nieodpłatnie
  • Okres testów wynosi maksymalnie 14 dni
  • Klucz przekazany do testów, musi zostać zwrócony do 21 dni od daty rozpoczęcia testów
  • Każdy miesiąc po tym okresie, traktowany jest jak wypożyczenie licencji,
 • Wersja edukacyjnej na 25 stanowisk, z obligatoryjnym szkoleniem dla 1 osoby = koszt 1 licencji komercyjnej,
 • Wersja edukacyjna zabezpieczana jest jednym kluczem USB na 25 stanowisk,
 • Wszystkie ceny netto (VAT aktualnie 23%).

*) Dotyczy to tylko najnowszej wersji programu (aktualnie „2”).

**) Nie dotyczy spotkań czwartkowych – te są darmowe

***) koszty te, są zawsze ustalane, ponieważ zależą do rodzaju materiału liczby osób itp.

****) odległość liczona w obie strony