Ze względu na pandemię, ograniczyliśmy spotkania “w realu”. Mamy czwarta fala będzie już na tyle niska, że jej nie zauważymy! Zapraszamy na spotkania, szkolenia i pokazy  wirtualne. We wszystkich sprawach można pisać i telefonować.

 

Proder Sp. z o.o., Sp.K.
30-630 Kraków, 
ul. Aleksandra Szukiewicza 3

Adres e-mail: biuro@proder.pl
Telefon: tel. 603-646-876

Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku,
w godzinach 08:00 - 12:00  oraz  14:00 - 18:00.

 

Osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu naszych aplikacji, pisaniem prac dyplomowych z ich wykorzystaniem lub pracą w geodezji w firmach, z którymi współpracujemy, zapraszamy na  stronę ofert.