C. Zarządzanie warstwami

 

Menedzer warstw - funkcje pion + opis C

 

 

 

 

 

 

 

13. Poszukiwanie warstw:

Funkcja ta szuka na liście warstw, warstwy o podanej nazwie. Można również podać fragment nazwy warstwy, który jednoznacznie ją identyfikuje. Odnaleziona warstwa staje się warstwą aktywną. Aby odnaleźć warstwę, należy:

 • uruchomić funkcję “poszukiwanie warstwy
 • w polu edycyjnym wpisać nazwę lub fragment nazwy
 • uruchomić poszukiwanie klawiszem Enter

 

14. Generowanie nowego planu warstw.

Aby przygotować nowy plan warstw, należy:

 • uruchomić funkcję “generowanie nowego planu warstw
 • wybrać opcje sposobu tworzenia planu (uwaga: można włączyć dowolny zestaw opcji, ale ze względu na długość nazw warstw, nie warto włączać więcej niż 2)

MGC IV - plan warstw 2020 - opcje nowego

 • zatwierdzić wybrane opcje

 

15. Modyfikacja planu warstw.

Aby założyć nową warstwę i przenieść na nią wybrane obiekty należy:

 • uruchomić funkcję “modyfikacja planu warstw
 • wprowadzić kod przenoszonego obiektu lub fragment kodu kartograficznego, wspólny dla grupy obiektów (np. SUPE, dla wszystkich przewodów energetycznych)
 • wprowadzić nazwę nowej warstwy
 • w przypadku:
  • pojedynczego obiektu, włączyć opcję “Pełna zgodność kodu ze wzorem
  • grupy obiektów, wyłączyć opcję “Pełna zgodność kodu ze wzorem
 • uruchomić funkcję

MGC IV - plan warstw 2020 - modyfikacja - opcje

 

 

16. Redukcja liczby warstw. 

Praca z rysunkiem, w którym liczba warstw jest zbyt duża bywa kłopotliwe. Aby zredukować ilość warstw, należy

 • jeżeli obiekty z redukowanych warstw, mają być przeniesione na nową warstwę, to należy ją założyć
 • aktywować warstwę, na którą zostaną przeniesione obiekty ze zbędnych warstw
 • uruchomić funkcję “redukcja liczby warstw
 • w oknie ze spisem warstw, zaznaczyć redukowane warstwy (rys. poniżej)
 • uruchomić funkcję
 • potwierdzić wykonanie redukcji (TAK) lub zrezygnować z niej (NIE).

MGC IV - plan warstw 2020 - opcje redukcji

 

 

 

17. Aktualizacja rysunku.

Jeżeli załadowany plik, wykonany został zgodnie z innym niż aktualny, planem warstw, to można go zaktualizawać. W tym celu, należy:

 • uruchomić funkcję “aktualizacja rysunku” (uwaga: w przypadku dużych rysunków, aktualizacja może trwać od kilku do kilkunastu sekund)

 

18. Aktualizacja planu warstw użytkownika.

Aby aktualny plan warstw, został zapamiętany jako “plan użytkownika”, należy:

 • uruchomić funkcję “aktualizacja planu warstw, użytkownika
 • potwierdzić aktualizację (TAK lub zrezygnować z niej (NIE)