Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi  funkcjami do interpolacji warstwic.

 

A. Metoda siatki kwadratów:

Ta funkcja MicroGeoCAD’a daje najgorsze wyniki ale jest bardzo przydatna, kiedy trzeba pokazać przebieg linii warstwicowych na modelu składającym się ze zbiorów danych o niskiej lub różnej dokładności. Aby wyinterpolować warstwice tą metodą należy:

 

 • przywrócić ustawienia fabryczne programu,
 • wybrać i ustawić tryb pracy,
 • otworzyć (Ctrl + O) plik  „interpolacja 001.mgr”, pobrany podczas przygotowywania ćwiczeń,
 • wysunąć panel boczny (TAB),
 • odnaleźć i otworzyć paletę narzędziową „Rzeźba terenu” (rys. z objaśnieniami poniżej),
 • uruchomić funkcję „interpolacja warstwic – siatka kwadratów”,
 • zaznaczyć obszar interpolacji (całą załadowaną mapkę),
 • przy pomocy funkcji ScrollControl, zmienić rozmiar oczka siatki interpolacyjnej,
 • zakończyć definiowanie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy (reset).

Uwaga: podczas zmiany rozmiaru oczka siatki interpolacyjnej, proszę zwrócić uwagę na: zmianę kształtu i przebiegu warstwic.

 

MGC IV - cwiczenia z warstwic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Metoda siatki kwadratów z zamianą odcinków na krzywe:

Końcowym efektem ćwiczenia „A”, był zbiór odcinków, wyinterpolowanych na siatce kwadratów. Odpowiednie ustawienie opcji interpolacji, spowoduje uruchomienie funkcji, która połączy odcinki w linie łamane a następnie zamieni te linie na krzywe. Ćwiczenie należy rozpocząć od usunięcia odcinków. Usunąć je można jednym z dwóch sposobów:

 

Sposób pierwszy:

 • zaznaczyć (zahaczyć) dowolny odcinek,
 • wyłączyć wszystkie warstwy z wyjątkiem tej, na której znajduje się zaznaczony element (Ctrl + V),
 • zaznaczyć wszystko (Ctrl + A),
 • usunąć wszystkie zaznaczone elementy rysunku (Del),
 • włączyć wszystkie warstwy (Ctrl + V),

Sposób drugi:

 • uruchomić funkcję „cofnij” (Ctrl + Z).

 

Aby przeprowadzić interpolację z zamianą odcinków na krzywe, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (korzystając ze skrótu Ctrl + Q),
 • na liście grup opcji, odnaleźć i zaznaczyć grupę „Interpolacja warstwic”,
 • włączyć opcje zastępowania i usuwania odcinków (rys. poniżej),
 • przeprowadzić interpolację (czyli powtórzyć ćwiczenie „A”).

MGC IV - cwiczenia z warstwic opcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Metoda siatki nieregularnych trójkątów z zamianą odcinków na krzywe:

Jest to najwygodniejsza i najdokładniejsza metoda interpolacji. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania danych (najlepiej w trakcie pomiaru) lub odpowiedniego przygotowania rysunku i ustawienia odpowiednich opcji. Ćwiczenie należy rozpocząć od usunięcia warstwic z poprzedniego ćwiczenia lub (lepiej) ponownego załadowania rysunku „interpolacja 001.mgr”. Następnie należy:

 

 • otworzyć okno opcji i ustawień(Ctrl + Q),
 • na liście grup opcji, odnaleźć i zaznaczyć grupę „Interpolacja warstwic”,
 • włączyć opcje zastępowania i usuwania odcinków (rys. powyżej),
 • włączyć opcję generowania NMT na podstawie wszystkich obiektów („wszystkie obiekty”),
 • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc),
 • zahaczyć kursor do budynku, drogi, latarni i drzewa i jeżeli mają one rzędną wysokości równą zero, wykonać przekształcenie 2D/3D:
  • w palecie narzędziowej „Interpolacja warstwic” odnaleźć i uruchomić funkcję „Przekształcenie widocznych obiektów z 2D do 3D” (dźwig),
  • zahaczyć kursor do budynku, drogi itd i sprawdzić czy obiekty te mają wyinterpolowaną rzedną wysokości,
 • uruchomić funkcję „Interpolacja warstwic – siatka Delaunay’a„,
 • zaznaczyć obszar interpolacji (całą załadowaną mapkę),
 • zakończyć definiowanie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy (reset).

 

 

D. Opisywanie warstwic.

Każda z wyinterpolowanych warstwic, jest wyposażana w metkę z informacją o rzędnej oraz jest kreślona na odpowiedniej wysokości. Aby opisać warstwicę, wystarczy uruchomić funkcję „opisywanie obiektów mapy” a następnie zahaczyć celownik do warstwicy, wskazać i potwierdzić miejsce wstawienia opisu. Funkcja ta znajduje się ona w palecie narzędziowej „Arkusz mapy”, w górnym rzędzie, ale można ją również uruchomić przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Tylda.

Tu można znaleźć filmy w serwisie Facebook.

 

Uwaga: w aktualnej wersji programu, krzywa, wykorzystywana do kreślenia warstwic, jest jedynie krzywą zbliżoną 
do krzywej B-Spline 3-go stopnia i w niektórych przypadkach, może się od niej znacząco różnić.