Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem kreślenia obiektów mapy oraz opanowanie funkcji ScrollControl.

 

A. Przygotowanie materiałów:

Do wykonania ćwiczenia potrzebny będzie szkic CW mapka do cw 001.png oraz rysunek założony w ćwiczeniu Przygotowanie nowej mapy.  Plik mapy należy załadować do programu a plik ze szkicem otworzyć w dowolnym programie (np. pogląd systemu operacyjnego) tak, aby można było szybko „przechodzić” pomiędzy mapą a szkicem.

 

 

 

 

B. Kreślenie obiektów punktowych (drzewo liściaste):CW - drzewo i skarpa

Kreślenie tego typu obiektów jest bardzo proste i sprowadza się do uruchomienia funkcji, zaczepienia punktu kontrolnego do pikiety i potwierdzeniu wstawienia obiektu. Aby narysować drzewo liściaste, należy:

 1. włączyć  tryb przyciągania „do najbliższego węzła lub punktu na elemencie”,
 2. wybrać funkcję „Drzewo liściaste”:
  1. sposób a: wysunąć boczny panel (TAB) i uruchomić funkcję  palety narzędziowej „Obiekty inne”,
  2. sposób b: otworzyć paletę podręczną kliknięciem prawym klawiszem myszy lub skrótem Ctrl + Y i uruchomić funkcję,
 3. ustawić kursor jak najbliżej pikiety 19 (prawa góra szkicu),
 4. zahaczyć punkt kontrolny do pikiety:
  1. w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  2. w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 5. jeżeli punkt kontrolny został wstawiony w niewłaściwym miejscu, to można z niego zrezygnować klikając jeden raz prawym klawiszem myszy, w dowolnym miejscu,
 6. jeżeli punkt kontrolny został wstawiony we właściwym miejscu, to należy zatwierdzić miejsce wstawienia, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy.

 

 

 

 

C. Kreślenie ogrodzenia:CW - transport i kom

Funkcje do kreślenia ogrodzenia, bramy oraz furtki, znajdują się w palecie narzędziowej „Transport i komunikacja”. W palecie tej znajduje się również funkcja „ogrodzenie – automat” i to właśnie ona zostanie wykorzystana do narysowania ogrodzenia, bram i furtek.  Aby narysować ogrodzenie, należy:

 1. sprawdzić  tryb przyciągania – ma być „do najbliższego węzła lub punktu na elemencie”,
 2. wysunąć boczny panel (TAB),
 3. otworzyć paletę narzędziową „Transport i komunikacja”,
 4. uruchomić funkcję „ogrodzenie – automat”,
 5. ustawić kursor jak najbliżej pikiety 11 (lewa góra szkicu),
 6. zahaczyć punkt kontrolny do pikiety:
  1. w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  2. w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 7. jeżeli punkt kontrolny został wstawiony w niewłaściwym miejscu, to można z niego zrezygnować klikając jeden raz prawym klawiszem myszy, w dowolnym miejscu,
 8. jeżeli punkt kontrolny został wstawiony we właściwym miejscu, to należy zatwierdzić miejsce wstawienia, klikając w dowolne miejsce, jeden raz lewym klawiszem myszy,
 9. przesunąć kursor do pikiety 12 i powtórzyć operację zahaczania do pikiet (-> p.6),
 10. przesunąć kursor do pikiety 13 i przełączyć funkcję w tryb kreślenia bramy:
  1. sposób a: trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, przestawić rolkę myszy (ScrollControl),
  2. sposób b: klawiszami F2 lib F3,
 11. wstawić bramę,
 12. wrócić do trybu kreślenia ogrodzenia (-> p.10),
 13. dokończyć kreślenie ogrodzenia, bram i furtek, po pikietach: 14,  151617,  91011 (szkic).

 

 

 

D. Nabieranie wprawy 🙂

Dla nabrania wprawy w kreśleniu obiektów z wykorzystaniem funkcji ScrollControl, warto:

 1. cofnąć ostatnią operację (kreślenie ogrodzenia), przy pomocy kombinacji Ctrl + Z, lub wybierając z menu głównego funkcje: „Edycja” i „Cofniecie ostatniej operacji”,
 2. wykonać poprzednie ćwiczenie ale zaczynając od innej pikiety (np. 12).

 

 

 

E. Kreślenie skarpy:CW - drzewo i skarpa

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, skarpa jest jednym obiektem (dawniej: góra + dół + wypełnienie) i w MGC rysowana jest  „w jednym przebiegu”. Rysowanie skarpy zawsze musi zacząć się od góry. Aby narysować skarpę nieumocnioną należy:

 1. wybrać funkcję „Skarpa nieumocniona„:
  1. sposób a: z palety narzędziowej „Budowle i urządzenia”,
  2. sposób b: z palety podręcznej otwieranej kliknięciem prawym klawiszem myszy lub skrótem Ctrl + Y,
 2. ustawić kursor w pobliżu pikiety 30 (szkic) i zahaczyć do niej punkt kontrolny,
 3. wykreślić górę skarpy „po pikietach” 3132333435 oraz 36,
 4. przy pomocy funkcji ScrollControl (lub klawiszy F2/F3) przełączyć funkcję w tryb kreślenia dołu skarpy,
 5. wykreślić dół skarpy „po pikietach” 37,  38,  39,  40 i 41 (szkic),
 6. odsunąć nieco kursor od ostatniej pikiety (41) i przy pomocy funkcji ScrollControl (lub klawiszy F2/F3) ustawić gęstość symbolu wypełnienia,
 7. zakończyć kreślenie klikając w dowolne miejsce, jeden raz, prawym klawiszem myszy (reset).

 

 

 

Z. Zapisanie mapy:

Aby zapisać mapę, należy:

 1. uruchomić funkcję „Zapisanie mapy”  z grupy  „Pliki”,  głównego menu (skrót Ctrl + S).