005.2016   Dlaczego granica szuwarów znika?

 

W zapisach Rozporządzenia pojawiło się mnóstwo „wynalazków”, które zachwiały wynikami czterech wieków badań nad geometrią. Po obiektach, które są równocześnie liniami, powierzchniami i tekstem (cokolwiek znaczy  „geometria: tekst”), w ostatniej wersji tego dokumentu pojawił się obiekt, który jest powierzchnią ale nie rysuje się jego granic, wstawiając jedynie jego symbol (do czego wystarcza punkt). Obiekt ten jest więc punktem oraz  jest i równocześnie nie jest powierzchnią. Taki obiekt powinien więc mieć granice  bo tylko wtedy będzie powierzchnią i równocześnie ich nie mieć, żeby spełnić wymogi Rozporządzenia.  W MGC rozwiązaliśmy ten problem tworząc obiekty o niewidocznej granicy: uruchamiamy funkcję bagno, teren podmokły albo szuwary, rysujemy granice, klikamy prawym klawiszem i wstawiamy symbol obiektu a wtedy granica znika. Jeżeli ktoś chciałby ją zobaczyć  to wystarczy zaznaczyć obiekt i uruchomić funkcję „wyświetlenie składników  zaznaczonego obiektu, które mają kolor tła”, która znajduje się w grupie funkcji „Widok” lub zastosować  skrót klawiszowy Shift + M (funkcja ta wyświetla również maskownice pod opisami przewodów i tła takich obiektów jak np. hydrant).  I to na razie rozwiązuje problem.

Z obiektami takimi jak szuwary, mokradła czy  jest jeszcze jeden problem, który próbujemy rozwiązać. Podczas ładowania z pliku gml, granica jest rysowana ale symbol nie pojawia się ponieważ nie jest on zapisywany w pliku gml a nie wypełnia też obszaru obiektu tak, jak to ma miejsce w przypadku obiektów z palety „Pokrycie terenu” (trawnik, sad, cmentarz wojenny).