Jak zmierzyć odległość ortogonalną od obiektu do pikiety?

Funkcja pomiaru odległości ortogonalnej od obiektu do innego obiektu (np. pikiety) pojawi się w wersji 2.0 MGC. Na razie proszę przy pomocy funkcji „odcinek ortogonalny – do punktu” (paleta elementy podstawowe) narysować odcinek prostopadły do obiektu i zmierzyć jego długość.

Uzupełnienie:

Od wersji 01.990 dostępna jest funkcja rzutowania pikiet na obiekty, można więc wykorzystać ją i zmierzyć odległość pomiędzy pikietami.