014.2016 Czy można rysować obiekty „z miar”?

 

Jest kilkanaście obiektów, które można narysować, podając ich rozmiar. Są to na przykład: budynek, schody, wiata, „gnojownik” i inne. Również niektóre elementy  z palety narzędziowej „Podstawowe elementy” korzystają z opcji ustawiania wielkości. W przyszłości będzie możliwość wprowadzenia miary, dla każdego obiektu (dla którego będzie to miało sens). Aby wprowadzić rozmiar kreślonego składnika obiektu, należy wstawić (i potwierdzić wstawienie) pierwszy punkt, następnie wcisnąć klawisz „+” (plus) na klawiaturze numerycznej, w polu edycyjnym, które otworzy się po wciśnięciu klawisza „+”, po lewej stronie dolnego paska programu, wpisać rozmiar elementu (w metrach), nacisnąć klawisz Enter, wstawić (i potwierdzić wstawienie) punkt kontrolny w dowolnym miejscu rysunku. Dla każdego kolejnego składnika obiektu, operacje te należy powtórzyć. Poniżej szczegółowy opis.

 

Aby narysować linię dzieloną z palety „Podstawowe elementy”, należy:

 • ustawić atrybuty graficzne oraz warstwę
 • włączyć funkcję „Linia dzielona” z palety narzędziowej „Podstawowe elementy
 • zaczepić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma się znaleźć punkt początkowy linii (i potwierdzić wstawienie),
 • odsunąć kursor myszy od punktu początkowego ,
 • wcisnąć klawisz „+” (plus), na klawiaturze numerycznej,
 • w polu edycyjnym po lewej stornie dolnego paska programu, wpisać długość linii (w metrach),
 • wcisnąć klawisz Enter,
 • przy pomocy funkcji SC (lub klawiszy F2/F3) ustawić na ile części ma być podzielona linia,
 • zaczepić punkt kontrolny w dowolnym miejscu (i potwierdzić wstawienie).

 

Aby narysować ścianę budynku z wykorzystaniem miar, należy:

 • wstawić (i potwierdzić) punkt początkowy ściany,
 • wcisnąć klawisz „+” (plus), na klawiaturze numerycznej,
 • w polu edycyjnym po lewej stornie dolnego paska programu, wpisać długość ściany (w metrach),
 • wcisnąć klawisz Enter,
 • zaczepić punkt kontrolny w dowolnym miejscu (i potwierdzić wstawienie).

 

cdn…