Wybrane filmy z Facebook’a:

 

016. Konwerter – jedna z najstarszych funkcji programu, doczekał się kliku poprawek i usprawnień.

015. W aktualizacji z marca 2020, pojawiło się kilka nowych funkcji i opcji, związanych z obsługą rastrów

014. Generowanie profili podłużnych – funkcja pojawi się  wersji 2.0 a na razie wersja dla testerów.

013. MicroGeoCAD ułatwia przygotowanie danych, niezbędnych do poprawnego wygenerowania plików gml, między innymi poprzez automatyczne lub ręczne (lekko wspomagane) łączenie obiektów relacjami asocjacji.

 

012. Funkcja „kontynuuj kreślenie obiektu liniowego” uzupełniła zestaw funkcji wspomagających edycję mapy. Teraz dostępne są trzy funkcje tego typu: „kontynuuj kreślenie obiektu liniowego”, „kreśl obiekt taki, jak wskazany” oraz „uruchom poprzednią funkcję”. Proszę zwrócić uwagę na „ładne” łączenie i domykanie obiektów takich jak murek oporowy.

 

011. W najnowszej wersji programu, można korzystać z miar, które aktualizowane są po modyfikacji elementu, z którym są związane. Na razie dostępne są: długość odcinka, długość linii łamanej, pole powierzchni oraz liczba składników. Dodatkowo wyposażyliśmy program w funkcję dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia aktywnych miar. Przykład zastosowania tych funkcji prezentuje film.

 

010. Tworząc MGC przyjęliśmy założenie, że będzie to program dla geodetów a nie dla informatyków, geomatyków, bazodanowców itp., dlatego staramy się wyposażać go w funkcje takie jak funkcja automatycznego łączenia odpowiednich obiektów relacjami. Dzięki temu podczas kreślenia nie trzeba pamiętać o „podłączeniu” schodów do budynku, punktów o znanej wysokości do przewodów itp. Wystarczy podczas kreślenia zahaczyć obiekty a program połączy je w grupę (jeżeli obiekty powinny mieć ze sobą coś wspólnego) a podczas generowania pliku gml, zbuduje pomiędzy nimi relacje (jeżeli znajdzie odpowiednie definicje relacji w bibliotece).

 

009. Prace nad wymianą informacji w formacie „gml” zostały (niemal) zakończone ale pozostało jeszcze kilka ważnych zadań: usprawnienie wydajności importu, obsługa obiektów, które nie mają reprezentacji graficznej oraz walidacja podczas eksportu. MicroGeoCAD nie korzysta z informacji o wyglądzie obiektów zapisanych w pliku „gml”, dzięki temu mapę można zwizualizować w dowolnej skali (a nie tylko tej, w której została wydana) ale przede wszystkim można to zrobić porządnie! Rozwiązanie to ma jednak wadę, wynikającą z konieczności „sprawdzenia w rozporządzeniu jak obiekt ma wyglądać w aktualnej skali” i „narysowania” każdego importowanego obiektu: zajmuje to sporo czasu. W zależności od wydajności komputera, rodzaju importowanych obiektów oraz wielkości pliku, import odbywa się z prędkością od 2,0 – 4,0 MB / min. Po włączeniu wszystkich opcji upiększających, prędkość nieco spada, ale za to: opisy sieci są na sieci (bez niszczenia topologii), teksty na odnośnikach są wyjustowane, wszystko leży na odpowiednich warstwach i wygląda zgodnie z Rozporządzeniem (kolory RGB, priorytety itp). Aktualizacja 01.2019: prędkość importu wynosi aktualnie 10,0 MB / min.

 

008. Od klocków z dxf’a do obiektów dla gml’a. Obiekty mapy można rysować przy pomocy funkcji programu ale  można je także „poskładać” z podstawowych elementów i nadać im kod kartograficzny.  Na filmie wykorzystane zostały funkcje łączenia elementów w obiekt, nadawania obiektowi kodu kartograficznego, edycji treści metki obiektu i opisywania obiektów danymi z metki.  Lista kodów, które można nadać obiektowi jest oczywiście otwarta.

 

 

007. Funkcja „opisanie obiektu rzędnymi [cm/dm]” opisuje wskazany obiekt rzędnymi, przeczytanymi z pliku podłączonego do rysunku, ustawiając rzędne równolegle do najbliższego odcinka. Zdarza się jednak (zwłaszcza przy obiektach kreślonych w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara), że opisy pojawiają się wewnątrz obiektu. Zdarza się też, że pojawiają się na zewnątrz a powinny wewnątrz. Dwie nowe funkcje, dostępne w najnowszej wersji, pozwalają na przenoszenie wszystkich napisów, leżących na obwodnicy obiektu, do wewnątrz lub na zewnątrz. Ilustracja działania jednej z nich, na filmie poniżej.

 

 

006. Od wersji 01.65 dostępny jest usprawniony algorytm generowania numerycznego modelu terenu, zbudowanego z siatki nieregularnych trójkątów. Pojawiła się również funkcja wizualizacji NMT oraz obliczania objętości. Wizualizacja ma cztery tryby pracy: bez wypełniania trójkątów, z wypełnianiem kolorem szarym, z wypełnianiem kolorem zależnym od różnicy wysokości (deniwelacja) oraz kierunku nachylenia (ekspozycja) trójkąta. Tryby wizualizacji (jak większość opcji kreślenia) zmienia się przy pomocy funkcji Scroll-Control.

 

005. MicroGeoCAD tworzy mapę obiektową. Wszystkie funkcje edycyjne działają na obiektach, co doskonale widać na filmie poniżej: operator przesuwa węzły konstrukcyjne obiektów a modyfikacji ulega cały obiekt a nie tylko składnik związany z tym węzłem. Jeżeli edycja mapy polega na przesunięciu jednego słupa linii enn, to wystarczy wskazać i przesunąć słup a kierunki linii z nim związane zostaną „obrócone” we właściwą stronę. Podobnie wygląda modyfikacja skarpy: przesuwamy węzeł a skarpa zostaje „przerysowana”.

 

 

004. Prosta i użyteczna funkcja – drukowanie z obrotem arkusza (bez obracania treści mapy). Sterowanie obrotem oczywiście przy pomocy funkcji ScrollControl – prościej się chyba nie da. Wielkość i układ ramki wydruku zależy od tego, co zostało wybrane w panelu sterowania wydrukiem.

 

 

003. Jedną z metod przeniesienia rysunku do MicroStation (i innych produktów Bentley Systems) jest wykorzystanie pliku wymiany w formacie „proder-xml”. Format ten nie zapewnia 100% zgodności ale „przechodzą” wszystkie obiekty z MGC a co ważne, metki obiektów MGC stają się tagami w MSTN. W MicroStation należy uruchomić parser napisany w VBA (jest w każdej instalce). Wymiana działa w obie strony. W wersji 2.0 MicroGeoCAD’a pojawi się funkcja eksportu do „dwg” oraz najnowszej wersji „dxf” (prace są już mocno zaawansowane).

 

 

002. Jeżeli trzeba szybko pozbyć się warstwic spod obiektów kreślonych zamkniętym wielobokiem, to można użyć nowej funkcji „Uzupełnianie maską, obiektów o geometrii „powierzchnia” . Funkcja ta nie wycina elementów pod wielobokiem ale zasłania je, dodając do wskazanego obiektu maskownicę. Wielobok musi być zamknięty i musi mieć geometrię „powierzchnia”. Funkcja działa też w przypadku obiektów o geometrii „punkt”, które zawierają okrąg.  Trzeba tylko pamiętać, że użycie tej funkcji w przypadku niektórych obiektów mapy jest możliwe ale nie ma sensu (skarpy, słupy)  no pilnować się żeby nie przesadzić z zasłanianiem, tak jak operator na filmie poniżej (usuwając warstwicę usunął też uzbrojenie pod drogą, chodnikiem i powinien je teraz „wyciągnąć” na wierzch, np. przy pomocy funkcji zmiany priorytetu kreślenia).

 

001. Od pikiet do warstwic, czyli: interpolacja rzędnych wysokości obiektów 2D,  autotriangulacja z pomijaniem obiektów, które mają geometrię „powierzchnia” a na koniec eksport do formatu dxf.  Przed uruchomieniem eksportu, operator wyłącza opcję „spłaszczania” rysunku, dzięki czemu wszystkie obiekty mają rzędna wysokości i po załadowaniu do AutoCad’a (albo MicroStation czy ZWCad’a) rysunkiem można dowolnie manewrować w przestrzeni 3D.