Wykorzystanie zbiorów współrzędnych z kodami.

 

MicroGeoCAD posiada funkcję kreślenia mapy na podstawie zbioru współrzędnych, uzupełnionego kodami obiektów (pliki z rozszerzeniem “mga’). Jeżeli  ten format pliku nie odpowiada Państwu, to proszę przysłać do nas przykładowy plik z kodami i krótkim opisem, a w najnowszej wersji program będzie już “rozumiał” Państwa format. W najnowszej wersji programu, w oknie wyboru pliku do automatycznego kartowania (rys. poniżej), można wybrać format “ł-001”, który jest jest stosowany przez jednego z użytkowników MGC. Format oznaczony został “ł-001” (pierwszy format dla użytkownika z miejscowości na literę “Ł”).

W najnowszej wersji programu, w folderze “Moje mapy / Przykłady”, znaleźć można przykładowy plik w tym formacie. Oczywiście kody stosowane przez użytkownika, muszą być dodane do pliku “PlikKodow.Cfg”, który znajduje się folderze ustawień aplikacji.  Wkrótce w instrukcji obsługi pojawi się rozdział ze szczegółowymi informacjami na temat pliku kodów i pliku konfiguracji automatycznego kartowania a na razie kilka  podstawowych informacji.

 

 

MGC IV - autkarotwanie 1

 

Kodowanie w tym formacie wymaga “trzymania  się” kliku  zasad:

  • punkty tworzące obiekt myszą być umieszczone w pliku kolejno i mieć kolejne numery (w przyszłości nie trzeba będzie),
  • “luka” w numeracji oznacza kolejny obiekt,
  • punkty, których kody nie znajdują się w pliku “lista kodów.cfg”, traktowane są jak pikiety i ładowane na warstwę pikiet,
  • obiekty o geometrii “linia” i “powierzchnia” muszą mieć co najmniej 2 punkty,
  • treść linii po średniku jest ignorowana (można tam umieścić np. komentarz).

 

Wykorzystanie funkcji otwierania plików “przeciągniętych” na ikonkę MGC oraz funkcję automatycznego kartowania ilustruje film:


A tak wygląda plik z kodami (po lewej) oraz plik z informacjami o kodach użytkownika (po prawej). Oba są oczywiście plikami tekstowymi (ASCII) i można edytować je w programie “Notatnik” (lub innym, który nie dopisuje żadnych znaków specjalnych).

Plik l-002