Wykorzystanie zbiorów współrzędnych z kodami.

MicroGeoCAD posiada funkcję kreślenia mapy na podstawie zbioru współrzędnych, uzupełnionego kodami obiektów (pliki z rozszerzeniem „kod„). Jeżeli  ten format pliku nie odpowiada Państwu, to proszę przysłać do nas przykładowy plik z kodami i krótkim opisem, a w najnowszej wersji program będzie już „rozumiał” Państwa format. W najnowszej wersji programu, w oknie wyboru pliku do automatycznego kartowania (rys. poniżej), można wybrać format jeden z trzech formatów (06.2022),  których nazwy związane są z lokalizacją firmy zleceniodawcy, stąd „Kraków”, „Nowy Sącz” oraz „Stargard”.

W najnowszej wersji programu, w folderze „Moje mapy / Przykłady”, znaleźć można przykładowy plik. Oczywiście kody stosowane przez użytkownika, muszą być dodane do pliku „PlikKodow.Cfg”, który znajduje się folderze ustawień aplikacji.  Wkrótce w instrukcji obsługi pojawi się rozdział ze szczegółowymi informacjami na temat pliku kodów i pliku konfiguracji automatycznego kartowania a na razie kilka  podstawowych informacji.

Kodowanie w tym formacie wymaga „trzymania  się” kliku  zasad:

  • punkty tworzące obiekt myszą być umieszczone w pliku kolejno i mieć kolejne numery (w przyszłości nie trzeba będzie),
  • „luka” w numeracji oznacza kolejny obiekt,
  • punkty, których kody nie znajdują się w pliku „lista kodów.cfg”, traktowane są jak pikiety i ładowane na warstwę pikiet,
  • obiekty o geometrii „linia” i „powierzchnia” muszą mieć co najmniej 2 punkty,
  • treść linii po średniku jest ignorowana (można tam umieścić np. komentarz).

Wykorzystanie funkcji otwierania plików „przeciągniętych” na ikonkę MGC oraz funkcję automatycznego kartowania ilustruje film:


A tak wygląda plik z kodami (po lewej) oraz plik z informacjami o kodach użytkownika (po prawej). Oba są oczywiście plikami tekstowymi (ASCII) i można edytować je w programie „Notatnik” (lub innym, który nie dopisuje żadnych znaków specjalnych).

Plik l-002